Joe Biden planerar att förbjuda avverkning i USA:s gamla skogar 2025

Joe Bidens administration kom i veckan med ett förslag att förbjuda avverkning i gamla skogar. Biden vill skydda miljontals gamla träd som är bra på att lagra kol, men resultatet beror på valet 2024. Något som Sverige bör ta efter. USA:s president undetecknade förslaget på Jordens dag 2022. Då instruerade han US Forest Service och

Skydda Skogens kalender, 24: Hundratals forskare världen över: skydda skogar med höga naturvärden

I Skydda Skogens upprop Swedish Forest Vision är över 260 forskare, över 60 miljöorganisationer och samiska föreningar eniga om att skogar med höga naturvärden måste skyddas. Forskarna framförde till Sveriges regering och parlament att skogsbruk måste vara naturnära. De gjorde det genom att underteckna Skydda Skogens upprop om att skydda EU:s sista naturskogar i norr.