Skellefteå Kraft producerar fjärrvärme från skog. Foto: Mattias Hedström via Wikipedia

Över 120 miljöorganisationer från hela världen har gått samman för att gemensamt protestera mot användningen av biobränslen från skog. Organisationerna menar att biobränslen är en villfarelse som inte löser klimatproblemet. Satsningen bör istället vara på skydd och restaurering av skog. I Sverige har Skydda Skogen skrivit under.

I ett brev skriver organisationerna:

– Vi tror inte på förbränning av skogens biomassa. Vi vänder oss till regeringar, finanssektorn, företag och det civila samhället för att stoppa expansionen av bioenergi. Subventioner till skogsbiobränslen måste bort! Att skydda och restaurera världens skogar är en klimatlösning men att bränna upp skog är inte det.

Skogar är livsnödvändiga för att mildra klimatförändringen, menar organisationerna. Dokumentet med organisationernas underskrifter släpptes samtidigt som North American Wood Products Industry firade #BioenergyDay, i ett led som går ut på att driva expansionen av biobränslen som en lösning på klimatfrågan.

Organisationerna skriver att satsningen på bioenergi från skog för klimatets skull är vilseledande på flera sätt. Bland annat eftersom förbränningen av biobränslen ger höga koldioxidutsläpp och användningen av dem uppmuntras genom att felaktigt räkna utsläppen som koldioxidneutrala. Peg Putt, skog- och klimatsamordnare för Environmental Paper Network säger:

– Skoglig bioenergi är ett felriktat förslag som har väckt starka reaktioner från så många grupper. Vi vänder oss till politiker, finansiärer, marknaden och konsumenter och vill att de slutar stödja storskalig energiproduktion från skogen. 

Almuth Ernsting från Biofuelwatch säger:

– Samtidigt som bevisen ökar för att skoglig bioenergi skadar klimatet, skogar och samhällen, vill allt fler länder och energiföretag satsa på denna ödesdigra energikälla. Subventioner för förbränning av biomassa måste stoppas och istället användas till genuint förnyelsebara energikällor med låga koldioxidutsläpp, energieffektivitet samt bevarande av naturen.

Skydda Skogen kommenterar:

– Planetens gränsvärden för förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar har redan överskridits och katastrofala följder väntar om inte kraftfulla åtgärder vidtas. En ökad förbränning av skogliga biobränslen riskerar att förvärra situationen. Vi måste minska vår konsumtion, resurs- och energianvändning. Vi behöver fungerande ekosystem för att motverka klimatförändringarna, inte ekologiska kollapser och oåterkalleliga miljöförändringar.

Källa:Pressmeddelande från Global Forest Coalition