En trevlig publik på 5000 personer. Foto: Sofi Virgin

5000 demonstrerade idag på Medborgarplatsen mot budgeten från M och KD som i folkmun kallas för ”katastrofbudgeten”. Denna budget innebär neddragningar på 2,1 miljarder vad gäller klimat, natur och miljö. Skydda Skogen var med och hade en banderoll och höll tal. Här följer det tal som skrevs och hölls av Kristina Bäck i Skydda Skogen:

”Sveriges sista spillror av naturskog- även kallad gammelskog eller skog med höga naturvärden behöver en budget för att överleva, annars skövlas den. Nu är den budgeten borta.

Sveriges skogar avverkas dagligen men utan en budget för skydd så kommer de att skövlas än mer. Detta tills bara små öar av skyddad gammelskog finns kvar i stora hygges- och plantagelandskap. Pengar behövs för inventering (dvs undersökning och kartläggning) av de sista oskyddade naturskogarna och till skydd av skog. Men nu har den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen dragits in och pengar till skydd har halverats. Det innebär att skog med höga naturvärden och så kallade nyckelbiotoper, riskerar att kalavverkas.

Banderollen syntes väl under hela demonstrationen. Foto: Sofi Virgin

All naturskog som finns kvar behövs. Den måste bevaras för den lagrar kol och är viktig för många arter. Idag är nästan 2000 skogslevande arter hotade och rödlistade. Det är djur, fåglar, växter, mossor, lavar, svampar och insekter som bidrar till levande ekosystem, ekosystem som vi också är beroende av.

Vi står inför historiens sjätte massutdöende på jorden, orsakad av människan och med risk för oåterkalleliga miljöförändringar.

Enligt den senaste IPCC-rapporten om klimatet och enligt forskning om biologisk mångfald säger forskarna samma sak:

-Vill vi ha en beboelig planet i framtiden måste naturskogarna stå kvar eftersom deras kolinlagring och myller av liv är väsentlig för att planeten ska må bra och att vi ska överleva på den.

Den nya budgeten motverkar allt detta”.

Övriga talare var bland annat Jonas Sjöstedt (Vänsterpartiet), Alice Bah Kunke (Miljöpartiet), Gita Nabavi (Feministiskt initiativ), Andrea Söderblom Tay (Jordens Vänner) och 13-åriga Morrigan Hörnquist Malmberg, (klimatstrejken Fridays För Future). Leo Calandrella Rudberg var initiativtagare till demonstrationen.