Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen: Nya budgeten är en katastrof för naturen!

5000 personer kom till Medborgarplatsen i Stockholm för att protestera mot katastrofbudgeten. Foto: Sofi Virgin

Förra veckan kom nyheten om den kraftiga minskningen av Sveriges miljöbudget. En katastrofbudget för naturen som M, KD och SD röstade igenom, med passivt stöd från L och C. Skydda Skogen är besviken och förutspår ökad avverkning av skyddsvärda skogar.  

 – Istället för att skydda de kvarvarande naturnära skogar i landet kommer de nu att fällas för att bli pappersmassa och biobränslen. Båda den biologiska mångfalden och klimatet kommer att ta stryk, och på sikt även människan. Kortsiktighet råder, säger David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen.

Det är skogsindustrin och starka ägarintressen som ligger bakom de minskade anslagen till naturvård och det är i deras intresse som man nu sänker anslagen, menar Michael Nilsson, styrelseledamot i Skydda Skogen. Han kommenterar:

 -Nu går man dessa ekonomiska intressen till mötes och det är viktigare än att bevara den biologiska mångfalden och att skydda skog.

David van der Spoel säger:

-Precis som i USA blir fake news nu politik i Sverige. Klimatproblemet sopas under mattan och nyckelbiotopsinventeringen ställs in. Det senare på grund av att Skogsstyrelsen klassning av skyddsvärda skogsområden som nyckelbiotop påstås hota äganderätten.

Minskningen på miljöbudgeten är på 2,1 miljarder kronor. Det innebär bland annat att den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper som skulle pågå i tio år läggs ned och att pengar till skydd av natur halveras. Det blir mindre stöd till företag som vill göra klimatinvesteringar, det kommer att bildas färre nya naturreservat och det blir färre markägare som kan få ersättning. De som jobbar med naturturism får höjd moms till 25%. Flygskatten tas bort vilket troligtvis innebär att folk kommer att flyga mer och att efterfrågan på biobränsle kommer att öka. Något som inte går ihop med klimatet, skydd av skog, miljömålen eller Parisavtalet.

I helgen var det en stor demonstration i Stockholm mot budgeten som Skydda Skogen var med på. Det blir fler sådana demonstrationer nu på onsdag 19/12 i Örebro, Göteborg, Malmö och i Umeå.