”Burning trees is not a climate solution”

Förbränning av biobränsle från skog räknas som ”förnybar” energi och subventioneras av EU- trots att de ger stora växthusutsläpp och påverkar biologisk mångfald negativt. EU bör istället agera för att skydda och restaurera skogar som lagrar kol. Skriv under innan 9 februari för att EU ska sluta subventionera bioenergi!

EU definierar biobränsle från skog som ett ”förnybart” bränsle som är koldioxidneutralt och därför subventioneras tillverkningen av bioenergi. Miljarder skattepengar går alltså till förstörelsen av skogar som är livsmiljöer för många arter, samtidigt som växthusgasutsläppen förvärras. Mellan 2009 till 2015 ökade avverkningen inom EU med 75 – 85 procent.

Förbränning av biobränsle från skog släpper ut 350 miljoner ton koldioxid per år i EU, enligt en ny rapport från EU-kommissionen. Det är mer än utsläppen från fossila bränslen per energienhet. Mer än hälften av den energi som kallas för “förnybar” energi i Europa består idag av bioenergi, dvs förbränning av trä eller grödor.

Europas kollager decimeras genom uttaget av bioenergi från skogarna i EU. Detta kräver i sin tur fler åtgärder för att minska växthusutsläpp i andra områden om klimatmålen ska nås, enligt rapporten.

20% av det trä som förbränns inom EU kommer från okända källor. Sådana luckor gör det svårt att implementera en fungerande policy gentemot biobränslen. Det är känt sedan tidigare att gamla skogar med höga naturvärden avverkas i både Estland och i Rumänien och blir bioenergi som exporteras inom EU. Det har till och med avverkats illegalt inom skyddade områden som nationalparker i Rumänien. Gabi Paun, från den rumänska miljöorganisationen Agent Green, säger i ett pressmeddelande:

-Två tredjedelar av Rumäniens “förnybara “energi kommer från förbränning av träd. Det är huvudsakligen efterfrågan på bioenergi som driver på den illegala avverkningen i landet. Det är dags för EU att sluta gynna förbränning och istället utforma riktiga incitament för att skydda och restaurera skogar.

EU kommissionen har kritiserats för att vara passiva gällande biobränslen och än mer så i och med den nya rapporten. Alex Mason, policy chef på WWF’s Europeiska kontor säger i ett uttalande:

– Kommissionen smiter från sitt ansvar. Den medger i princip i denna rapport att EU: s bioenergipolitik skyndar på klimatförändringarna och kastar sedan över bollen till medlemsstaterna som ska lösa problemet. Vi behöver omedelbart skärpa reglerna för bioenergi i EU:s direktiv om förnybar energi innan ytterligare skador görs!

Just nu och fram till den 9 februari kan allmänheten lämna sina åsikter gällande den EU-lag som tillåter förbränningen av biobränslen. Flera stora miljöorganisationer har gått samman och gjort ett upprop där man enkelt kan lämna ett meddelande till EU kommissionen. Ju fler som agerar, ju större är sannolikheten att lagen ändras!

Över 100 miljöorganisationer, däribland Skydda Skogen, stödjer sedan tidigare även en namninsamling som kräver att EU reformerar Förnyelsebardirektivet så att förbränning av biobränsle från skog inte räknas som förnyelsebart.