Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brev till Lena Ek: Vilken status har ekoparkernas naturvårdsskogar?

Sveaskogs Ekopark Hornsö. Foto: Per Jiborn.

Sedan 2014 inkluderas Sveaskogs ekoparksavtal i det formella naturskyddet. Det beslutades av den dåvarande alliansregeringen, men trots att sex år gått sedan dess är det fortfarande oklart vad beslutet innebär. Naturvårdsverket saknar underlag och därför redovisas inte dessa skogar i Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur. Var syftet bara att förbättra Sveriges statistik över skyddad natur eller ville regeringen Reinfeldt även stärka skyddet av ekoparkernas naturvårdsskogar?

Per Jiborn, tidigare generalsekreterare för Naturturismföretagen, bad i förra veckan förre miljöministern Lena Ek (C) om ett klargörande.

Läs mer i Per Jiborns debattartikel i Altinget här.