Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EASAC mycket kritiska mot biobränsle

DRAX kraftverk i Storbritannien har övergått från att elda kol till att elda biobränsle.Foto: Ian Britton, Flickr

EU:s vetenskapliga råd, European Academies of Science Advisory Council (EASAC), uppmanar beslutsfattare inom EU att ta hänsyn till koldioxidutsläppen från förbränning av biomassa. I ett pressmeddelande säger Michael Norton, professor och miljödirektör på EASAC, att subventionerna till biobränsle måste upphöra.

-Att etikettera biobränsle från skogen som förnybart har skadlig inverkan på klimatet. En stor del av den biobränsle som används i Europa är allt utom just koldioxidneutral. Nuvarande redovisningsregler för handel med utsläppsrätter gör att vissa värmekraftverk och länder kan framstå som pionjärer när sanningen är att de faktiskt skadar klimatet.

EASAC: s forskare och många andra forskare menar att om kolet byts mot biobränsle i värmekraftverk ökar koldioxidutsläppen till atmosfären, om man räknar in hela livscykeln. Forskarna påkallar EU:s lagstiftare att introducera ett nytt krav så att koldioxidutsläpp från värmekraftverk som eldas med biobränsle redovisas ordentligt i utsläppshandeln.  Det ska inte vara möjligt att förutsätta att miljoner ton koldioxid som kommer från ett värmekraftverk är lika med ”nollutsläpp”, som nu. Utsläppshandeln måste reformernas så att de verkliga effekterna av CO2 nivåerna redovisas.

Michael Norton säger:

-Jag förväntar mig att det kommer att påverka hur vi uppfattar länder som Danmark, Estland, Finland, Sverige, Nederländerna, Storbritannien och andra länder som använder sig av mycket biobränsle.  Det blir en utmaning för dessa länder att nå förnybarhetsmålen när de inte längre kan använda sig av de klimatskadliga biobränslena.  Mycket mer skulle kunna uträttas för att ta itu med klimatförändringen om de höga subventionerna till biobränsle istället gick till lösningar som verkligen hjälper klimatet.

Läs hela pressmeddelandet på engelska.

Läs mer här:

https://biomarketinsights.com/eu-scientists-urge-policymakers-to-review-ets-accounting-rules-for-biomass/

https://envirotecmagazine.com/2020/08/25/stop-perverse-climate-impact-of-biomass-by-radically-reforming-co2-accounting-rules-says-advisory-body/

Av Kristina Bäck