Yuganskiy Nature Reserve, Ryssland. Foto: Tatiana Bulyonkova CC By 2.0

Skyddade områden måste vara sammanlänkade-  inte små och utspridda som nu, för att bevara den biologiska mångfalden. Det framgår av en färsk rapport från IUCN, ”Guidelines for Conserving Connectivity through Ecological Networks and Corridors”.  Gröna korridorer som sammanbinder naturområden underlättar för många arter att röra sig mellan lämpliga livsmiljöer. I Sverige är engagemanget lågt för biologisk mångfald bland makthavarna.

Gröna korridorer på land, i sötvatten och hav behövs för att säkerställa att ekosystemens funktion och att ekologiska processer upprätthålls och återställs, enligt IUCN. (IUCN står för International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, grundades 1948 och har betecknats som världens största naturvårdsorganisation med över 1000 ideella organisationer, myndigheter och stater som medlemmar).

-Förstörelse och fragmentering av livsmiljöer är de främsta orsakerna till förlust av biologisk mångfald i hela världen, och klimatförändringarna gör det bara värre. Arter som försvinner och krympande populationer orsakas av mänsklig verksamhet, det är ingen hemlighet, skriver Jodi Hilty, huvudförfattare bakom rapporten, i en artikel hos Mongabay.

Oroliga forskare, medborgare och regeringar har uppmärksammat förlusten av biologisk mångfald länge men lösningarna har varit få eller felriktade, skriver Jodi Hilty. Gröna korridorer som sammanlänkar naturområden är en av flera nödvändiga lösningar för att stoppa den sjätte massutrotningen. IUCNs riktlinjer ger även förslag på hur gröna korridorer kan utformas.

I Sverige är engagemanget lågt bland politiker, makthavare och myndigheter för att skydda biologisk mångfald. Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat. Det skriver representanter för bland annat Centrum för biologisk mångfald, Stockholm Resilience Center, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden i en debattartikel som nyligen publicerats i GP:

-Våra ekosystem står inför en stor kris. Trots det intar Sveriges regering en hållning kring biologisk mångfald som är svagare än den som föreslås inom EU. Det är djupt oroande att Sveriges röst tystnat i denna livsviktiga fråga, skriver representanter för bland annat Centrum för biologisk mångfald, Stockholm Resilience Center, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden.

Av Kristina Bäck