Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Estländare uppmanar danskar att sluta elda upp estländsk skog

Meenikeno Nationalpark i Estland. Foto: Külli Kollina, Wikimedia Commons

313 estländare, varav många naturvetare, intellektuella och aktivister, har skickat ett offentligt brev till danska beslutsfattare. I brevet uppmanas regeringen att sluta stödja användningen av biobränslen. Över hälften av de pellets som produceras i Estland förbränns i Danmark. Estland är EU: s största pelletsproducent, vilket innebär att skog med höga naturvärden avverkas i rasande fart. Framtiden ser mörk ut för Baltikums skogar och Sverige är med och driver på denna ohållbara utveckling.

”Danskarna är stolta över att vara ledande inom klimatpolitik”, står det i brevet. Men tyvärr har danskarna valt att inte ”följa vetenskapen” gällande sin energiförsörjning. EU- kommissionens vetenskapliga kommitté har gjort gällande att endast lokalt trä samt restved och restprodukter ska användas som biobränsle inom EU. Men de träpellets som eldas upp i Danmark är inte lokala. Och Graanul Invest, den största träpelletsproducenten i EU, medger öppet att de använder hela stammar och rester i en kvot på 1:1- men proportionerna har inte verifierats.

Miljöorganisationen Estniska Naturfonden citeras i brevet. De säger i ett uttalande att produktion och export av biomassa från ett land som förlorar sin kolreservoar och är på väg att förlora skogens förmåga att lagra kol är långt ifrån hållbart. Det är varken hållbart ur ett klimatperspektiv eller vad gäller skogens biologiska mångfald. Estniska fågelarter är på tillbakagång och de flesta livsmiljöer i skogen har utarmats. Detta trots att skogsbruket redan omfattas av flera olika certifieringssystem.

Miljöorganisationen Fern beskrev nyligen den nuvarande estniska skogsförvaltningen. De menar att Estland hugger ned träd i en skala som kommer att halvera skogarnas förmåga att absorbera och lagra koldioxid. Trots detta planerar både träindustrin och den estniska regeringen att avverka ännu mer. Läs hela brevet till danskarna på engelska, danska och estniska här.

Tidigare under försommaren har miljöorganisationen Estonian Forest Aid kritiserat FSC-certifierade Stora Enso som avverkar mycket i Estland. I juni skickade Estonian Forest Aid ett brev till Stora Enso som uppmanar skogsbolaget att ta hänsyn till den biologiska mångfalden, fåglars häckningsperioder, lokalbefolkningar och klimatförändringarna. Estniska lagar, inklusive Skogsvårdslagen, tillåter obegränsad avverkning och EU:s miljölagstiftning tillämpas inte fullt ut i Estland. Estonian Forest Aid skriver: ”Vi är mycket oroade över skogsindustrins metoder, inklusive Stora Ensos i Estland, som sätter vinst före människor, förstör vårt liv och naturen i vår omgivning och förstör lokalsamhällen. Vi ber er därför att hjälpa till med att hindra att Stora Ensos dotterbolag förstör Estlands skogar”.

Förra året köpte skogsbolaget SCA 10 000 hektar mark i Estland varav 8 800 hektar skog. Bolaget avser att växa i Baltikum. Skogsfond Baltikum är en svensk investeringsfond där privatpersoner investerar i skogs- och marktillgångar i Baltikum. Carl Olén, VD Skogsfond Baltikum, säger i en artikel från 2019: ”Det vi ser i världen just nu är bara början på en omställning till framtidens bioekonomi som enligt FN kommer att öka globalt behov av förnybar skogsråvara med cirka 50 procent inom 10 år. Skogsinvestering har historiskt sett gett en relativt säker och trygg avkastning oberoende av konjunktur. Givet hur globala megatrender ser ut har skog god avkastningspotential framöver.” Sverige driver alltså på och stöttar denna destruktiva utveckling där skog skövlas och bränns upp.

Även i Polen har det nyligen protesterats mot biobränslen. 66 polska forskare har skickat ett öppet brev till landets miljöminister och till senatens talman om skogsbiobränslens negativa påverkan på biologisk mångfald. Forskarna menar att Polens plan att öka användningen av trä från landets skogar som biobränsle i värmeverk är extremt skadlig.

Av Kristina Bäck