Avverkade timmerstockar i Rumänien. Foto: Pixabay.

Nu vidtar Europeiska kommissionen rättsliga åtgärder mot rumänska myndigheter för olaglig avverkning av Europas sista urskogar.

Tillkännagivandet kommer efter ett klagomål som förra året skickades in till Europeiska kommissionen av miljöorganisationerna Agent Green, ClientEarth och EuroNatur. Klagomålet gällde Rumäniens pågående och uppsåtliga förstörelse av tiotusentals hektar av landets skyddade gammel- och urskogar.

Miljöorganisationerna menar att Rumäniens statliga skogsbruksförvaltning bedriver avverkning inom skyddade Natura 2000-områden utan att noggrant analysera vilken påverkan det har. Det har inte genomförts adekvata och strategiska miljöbedömningar när avverkningar har godkänts i skyddade områden och det har saknats tillgång till miljöinformation vilket bryter mot EU-lagstiftningen.

Miljöorganisationerna välkomnar därför kommissionens rättsliga åtgärder mot Rumänien vilket de anser inger hopp om att kanske skydda landets värdefulla naturskogar.

Den rumänska regeringen har en månad på sig att skicka ett detaljerat svar för att bemöta de frågor som EU-kommissionen väckt. Kommissionen kommer därefter att besluta om den ska vidta ytterligare åtgärder för att väcka ärendet vid EU-domstolen.

Läs mer i Euronaturs pressmeddelande här (på engelska).