Stoppa skövlingen av värdefulla, skyddade naturskogar i Rumänien!

Skogar med mycket höga naturvärden avverkas i skyddade Natura 2000-områden i Rumänien. Detta trots att flera miljöorganisationer larmade EU-kommissionen om detta för redan fyra år sedan. Nu kräver flera miljöorganisationer, bland annat Skydda Skogen, att EU stoppar avverkningarna och att Rumänien ställs inför EU-domstolen. Skogarna är globalt viktiga- för sina kolsänkor och för sin biologiska

EU- kommissionen agerar mot illegal avverkning i Rumänien

Avverkade timmerstockar i Rumänien. Foto: Pixabay. Nu vidtar Europeiska kommissionen rättsliga åtgärder mot rumänska myndigheter för olaglig avverkning av Europas sista urskogar. Tillkännagivandet kommer efter ett klagomål som miljöorganisationerna Agent Green, ClientEarth och EuroNatur skickade in förra året till EU-kommissionen. Klagomålet gällde Rumäniens pågående och uppsåtliga förstörelse av tiotusentals hektar av landets skyddade gammel- och

Ikeas skog i Rumänien kan vara stöldgods

Skogslandskap i Transylvanien i Rumänien. Foto: Bergadder (Pixabay, CCO Commons). Svenska möbeljätten Ikea är verksam i Rumänien, ett land som har stora problem med illegal avverkning. Ikea-företaget Ingka Investments har dragits inför domstol i Rumänien för köp av skog, som egentligen tillhör någon annan. Träet i Ikeas möbler är dessutom FSC-certifierat, trots att det med

Öppet brev fördömer mord på skogsvaktare i Rumänien medan illegal avverkning fortgår

Skogslandskap i Transylvanien i Rumänien. Foto: Bergadder (Pixabay, CCO Commons). Rumänien hyser en stor del av Europas kvarvarande gammelskogar utanför Skandinavien. Dessa värdefulla skogliga ekosystem är hem för en rik biologisk mångfald. Illegal avverkning är ett stort problem i Rumänien och nyligen blev två skogsvaktare mördade. Skydda Skogen har skrivit under ett öppet brev tillsammans med