Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Öppet brev fördömer mord på skogsvaktare i Rumänien medan illegal avverkning fortgår

Skogslandskap i Transylvanien i Rumänien. Foto: Bergadder (Pixabay, CCO Commons).

Rumänien hyser en stor del av Europas kvarvarande gammelskogar utanför Skandinavien. Dessa värdefulla skogliga ekosystem är hem för en rik biologisk mångfald. Illegal avverkning är ett stort problem i Rumänien och nyligen blev två skogsvaktare mördade. Skydda Skogen har skrivit under ett öppet brev tillsammans med 45 andra organisationer till Rumäniens president och regering med en uppmaning om att de offentligt bör fördöma de två morden och agera för att skydda både de som arbetar med att bevara skog och själva skogarna.

En del av Rumäniens urskogsartade skogar finns på Unescos världsarvslista eller ligger i nationalparker, men inte ens där är skogen skyddad.

Sveriges Radio rapporterar om att 38 miljoner kubikmeter skog huggs ned per år, enligt en ny vetenskaplig rapport. Det är mer än dubbelt så mycket som det tillåtna. Värdefulla gammelskogar huggs ned olagligt i ett samarbete mellan skogsägare, lokala politiker och t.o.m. polisen. Hot mot både mot skogsvakter och granskande journalister är vanliga. Under de senaste åren har totalt sex skogsvaktare blivit mördade, varav två inom loppet av en månad.

Kräver att Rumänien fördömer mord på skogsvaktare

Skydda Skogen har tillsammans med 45 andra organisationer skrivit under ett öppet brev till Rumäniens president och regering med en uppmaning om att de bör offentligt fördöma de två morden på skogsvaktarna Liviu Pop och Raducu Gorcioaia. De två skogsvaktarna var ute och granskade olika illegala avverkningar när de inom loppet av en månad blev mördade. Rumänien bör genomföra grundliga och opartiska mordutredningar för att identifiera de ansvariga och ställa dem inför rätta. Åtgärder måste också vidtas för att skydda de som arbetar för att försvara Rumäniens skogar. Dessa skogar måste också få adekvat rättsligt skydd som verkställs i praktiken.

Skydda Skogen och de andra organisationer som skrivit under det öppna brevet uppmanar slutligen den rumänska regeringen att vidta konkreta åtgärder för att demontera den illegala avverkningen i landet och stärka och säkerställa efterlevnaden av lagarna om skogsskydd och hållbarhet.

Läs det öppna brevet från 46 rumänska, europeiska och internationella organisationer till Rumäniens president och regering här (på engelska).

Skriv under namninsamling för att kräva rättvisa för skogsvaktaren Liviu Pop som dödades i Rumänien (via WeMove.EU) här.

Skriv under namninsamling för att skydda Rumäniens sista gammelskogar (via YouMove.EU) här.

Se film och dokumentär om de värdefulla skogarna i Rumänien och illegal avverkning här.

Lyssna på Sveriges Radio ”Urskog hotas av maffiahär.

Läs mer om den illegala avverkningen i Rumänien och hur skogsvaktare mördas: ”Illegal Logging in Romania Turns Violent: Second Forest Ranger in a Month Murderedhär (på engelska).