Över 100 organisationer lanserar #Together4Forests som uppmanar EU till aktion. Anlagda bränder i Amazonas rasar för att möjliggöra storskaliga industrijordbruk. EU-marknaden som begär att varor produceras på tidigare skogsmark ger ytterligare bränsle till bränderna.

EU är ansvarig för över 10 procent av den globala skogsförstörelsen genom sin konsumtion av varor såsom kött, mejeriprodukter, soja som djurfoder, palmolja, kaffe och kakao.

#Together4Forests är en grupp med över 100 organisationer som uppmanar medborgare att delta i EU-kommissionens offentliga samråd (public consultation) om avskogning. Syftet är att driva på för en stark EU lagstiftning för att förhindra att produkter som är kopplade till avskogning, skogsbränder, förstörelse av naturen och brott mot mänskliga rättigheter hamnar på EU-marknaden.

Anke Schulmeister-Oldenhove, senior skogspolicyrådgivare på WWF EU säger i ett pressmeddelande:

– Produkter som kommer från avskogning finns i våra kundvagnar. Det måste stoppas! Skogar och andra ekosystem världen över är livsnödvändiga för att förhindra att en kollaps av klimatet, pandemin och den biologiska mångfalden men EU:s konsumtion försvagar naturens skydd. Vi uppmanar EU att introducera en ny stark lagstiftning som håller skogsförstörelseprodukter borta från marknaden.

WWF har nu tillsammans med Greenpeace, ClientEarth, Conservation International, Environmental Investigation Agency and Wildlife Conservation Society lanserat en kampanj för att försäkra att medborgare kan göra sina röster hörda.

Avskogning är den näst största källan till utsläpp av växthusgaser i världen. Jordbruk ansvarar för 80 % av avskogningen på grund av produkter som soja, biff och palmolja. EU är en av de största importörerna av jordbrukets produkter.

EU-kommissionen har lovat att föreslå en ny lag som uppmärksammar avskogning 2021. Men för att undvika att förstörelse av andra livsviktiga naturliga livsmiljöer, måste lagen inte bara skydda skogar utan också gräsmarker, savanner och våtmarker.

Lagen måste också skydda ursprungsbefolkningars och lokala samhällens rättigheter – de förvaltar sin mark och deras kunskap är avgörande för att förhindra förlust av biologisk mångfald. Att stoppa avskogning utan dem är inte möjligt.

#Together4Forests-rörelsen uppmanar EU att introducera en ny lag som tar itu med EU:s bidrag till den globala avskogningen genom att se till att inget av det som säljs i Europa bidrar till att skogar och ekosystem förstörs eller leder till övergrepp mot mänskliga rättigheter.

Skriv under och uppmana att EU agerar för en ny lag mot avskogning på #Together4Forests här.

Organisationer som stödjer kampanjen kan ses här.

Rörelsen växer för varje dag.