Den hänglavsrika naturskogen vid sjön Siebdniesjavrrie är en av de över 30 naturskogar som Sveaskog vill avverka i Maskaure samebys renbetesmarker. Foto: Björn Mildh.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog vill avverka drygt 100 hektar hänglavsrik barrblandskog vid sjön Siebdniesjavrrie i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun. Skogen har höga naturvärden och är viktig som renbetesmark. Samerna säger nej till avverkningen men trots det vill Sveaskog bryta in en väg i området. I ett öppet brev till Sveaskog efterlyser Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, respekt och samverkan på lika villkor.

Läs det öppna brevet till Sveaskog här:

Bästa Jenny, Anette och Fredrik,

Vid samrådet 2019 sade Maskaure sameby ”Nej” till Sveaskogs planer att avverka naturskogen på östra stranden av sjön Siebdniesjavrrie, inom byns renbetesmarker. Koordinater: N 7298765; E 631391 (Sweref 99).

Det gäller en 105 hektar stor olikåldrig, flerskiktad, hänglavsrik barrblandskog med gott om död ved. Många av granarna är mycket rika på mörka hänglavar, främst manlav, den mest betydelsefulla hänglaven som vinterföda för renarna när marklaven är oåtkomlig.

Skogen är därför viktig renbetesmark och håller dessutom höga naturvärden. Se bildalbum.

Bland rödlistade arter noterades: Rynkskinn (VU), Granticka (NT), Ullticka (NT), och Garnlav (NT). Det finns tveklöst betydligt flera arter. Skogen är även revir för tretåig hackspett (NT) och tillhåll för tjäder. Båda ingår i EU:s Fågeldirektiv.

Naturskogen vid Siebdniesjavrrie är en av flera skogar i Maskaures samebys renbetesland som Sveaskog trixar med för att komma åt.

Som nämnt ingick skogen vid samrådet 2019. Samebyn sade då nej till avverkning med motiveringen viktig renbetesmark. Men Sveaskog respekterar inte samernas nej.

Bolaget har bara flyttat skogen till gruppen ”Taktisk planering”, alltså skogar man vill avverka längre fram.

Nu vill Sveaskog bryta en ca 700 meter lång väg mitt in i skogen.

Sveaskog tänker ta vad man vill ha.

Är detta respekt och samverkan på lika villkor?

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure samebyn

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh@naturskyddsforeningen.se, tel 0911-682 65