Karatj-Råvvåive är ett omkring 13 000 hektar stort område som Skydda Skogen under tio års tid försökt skydda. Länsstyrelsen har tidigare klassat hela området som ett planerat reservat. Under vintern 2018/19 skyddades den norra och östra delen av Karatj-Råvvåive i två separata men intilliggande naturreservat;  Karatj-Råvvåive norra och Iegelvárre. Den södra delen är den som nu riskerar att bli utan formellt skydd och istället förvandlas till en ekopark.