Skyddad skog i naturreservat, Nacka. Foto: Kristina Bäck

Att bevara ”avverkningsmogen” skog istället för att hugga ned den kan spela en avgörande roll för klimatet. Det säger den amerikanske forskaren William Moomaw i en intervju. William Moomaw har bland annat skrivit fem rapporter till Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och under den senaste tiden har han riktat in sig på att hitta naturliga lösningar för att stävja klimatförändringen. Han är ledande inom det som han själv kallar för ”proforestation”.

I korthet handlar det om att låta äldre och medelålders skogar vara intakta eftersom dessa skogar är överlägsna när det gäller kolinlagring. Att låta skog stå istället för att avverka den kan bromsa den globala uppvärmningen under kommande årtionden, menar han. Detta eftersom unga nyplanterade träd- som planteras på hyggen-lagrar mycket mindre kol än gamla träd. I intervjun i Yale Environment 360, förklarar Moomaw fördelarna med proforestation, han diskuterar de politiska förändringar som krävs för att skydda existerande skogar och han kritiserar trenden att förvandla sydöstra USA:s skogar till träpellets som exporteras till EU. Läs hela intervjun här.

Av Kristina Bäck