Välkommen att delta på en manifestation för biologisk mångfald vid Norrmalmstorg i Stockholm den 22 maj kl. 18:00-19:00.

Preliminärt program:

° Initiativtagarna till Manifestationen Birgitta Thulin från Klimataktion och Kristina Bäck från Skydda Skogen välkomnar

° Rebecka Le Moine, 2017 års miljöhjälte, initiativtagare till Biologiska mångfaldens dag 22 maj i Sverige

° Johanna Sandahl, ordf Naturskyddsföreningen

° Pella Thiel, Naturens rättigheter i Sverige

° Göran Greider, journalist och författare

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

En tyst minut hålls för att uppmärksamma alla utrotade arter.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

° Andreas Andris Fågelviskare Hansen, naturguide och fågelimitatör.

° Lovisa Larsson, naturguide, skogskämpe från Tiveden

° Staffan Lindberg, artist och koldioxidbantare

° Em Petersson, Greenpeace Sverige

° Jonas Gren, poet

° Leo Calandrella Rudberg, Fältbiologerna

Konferencier: 

Samuel Jarrick, talesperson i Klimataktion och operasångare.

MER INFORMATION OM VARFÖR

Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag, initierad av FN för att främja en artrik natur. 

VI BEFINNER OSS I DEN SJÄTTE STORA MASSUTROTNINGEN. 

Enligt Internationella naturvårdsunionen, IUCN, är var tredje art utrotningshotad. Något som vi vill uppmärksamma. 

Det är hög tid att även våra politiker gör det! 

STORSKALIGT SKOGSBRUK ETT STORT HOT

Bara i Sverige finns mer än 4000 nära hotade och hotade arter. Flera arter av fåglar, djur, svampar och växter som tidigare har varit allmänna har blivit ovanliga. De största hoten mot arterna är det storskaliga skogs- och jordbruket. Andra hot är utfiskning, föroreningar och klimatförändringar. 

BIOLOGISK MÅNGFALD VIKTIG FÖR KLIMATET

Arbetet för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden hör ihop. En artrik natur med stor biologisk mångfald bildar robusta ekosystem med större motståndskraft mot klimatförändringar. 

TUFFARE POLITISKA BESLUT KRÄVS

Att kunna bada i friska sjöar, promenera i levande skogar, och att uppleva ett rikt växt- och djurliv är några av de livskvaliteter vi vill att kommande generationer ska kunna njuta av. Därför krävs det tuffare politiska beslut. Vi vill att frågan från och med nu får den uppmärksamhet och medel som den förtjänar!

Organisationer som står bakom:

Skydda Skogen, Klimataktion, Greenpeace Sverige, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Jordens Vänner, Skiftet, End Ecocide Sweden, Lodyn, PUSH Sverige, Omställningsnätverket, Framtiden i våra händer, Stockholms Ornotologiska förening, Mykologiska föreningen, Stockholms Svampvänner, Svenska Botaniska Föreningen, Sveriges Entomologiska Förening, Svensk Lichenologisk Förening och Mossornas Vänner.

Läs mer på Facebook.