Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ETC: De vill skydda halva jorden

Nu höjs röster från internationellt och vetenskapligt håll för att skydda 50 procent av jordens land- och havsareal. Det anses vara det som krävs för att säkra växt- och djur­arters överlevnad i det långa loppet. I takt med att livsmiljöer försvinner brådskar behovet av ett landskapsperspektiv, menar forskare.

Sverige är ett av de länder i världen som skyddar allra minst skog.

Läs artikeln i ETC här.

En längre version av artikeln kan läsas här.