Brännvinsberget i Ore Skogsrike, foto: Sebastian Kirppu

Ideell naturvård är inte inbjudna på projektmöten om de hotade skogarna i Ore Skogsrike, möten som sker tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och markägaren Sveaskog. ”Det är djupt beklagande och förvånande” säger Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen menar att eftersom föreningen enbart är intresserade av formellt skydd, exempelvis ett naturreservat, finns inget stöd för att de ska delta.

Läs hela artikeln på Natursidan