Naturskog nära tättbebyggt område. Foto: Kristina Bäck

En studie som beskrivs i tidskriften Nature visar att det hållbara skogsbruk som utförs i Europas skogar för att öka kolupptaget ger liten eller ingen klimatvinst. Istället måste Europas skogsbruk ställas om för att anpassas till framtida klimat, enligt ett internationellt forskarteam vid Vrije universitet i Amsterdam.

-Vi föreslår att den huvudsakliga uppgiften för skogsbruket i Europa de kommande årtiondena är att anpassa skogarna till framtida klimat. Då är chansen större att bränder, stormfällning, torka och angrepp kan undvikas.

Forskarna menar att en storskalig anpassning av skogsbruket krävs och att sammansättningen av trädslag måste ändras. Tre olika skogsbruksscenarior undersöktes av forskarna. De räknade ut mängden kol, energi och vatten som behålls eller avges när ett hållbart skogsbruk sker. De tre olika scenariorna speglar olika sätt som skog kan mildra klimatförändringen- genom att maximera kolupptaget, maximera skogens förmåga att reflektera solljuset och att minska temperaturen nära skogen.  Ingen av dessa tre scenarior resulterade i den förväntade klimatnyttan.

Källa: Nature