Några av deltagarna på Forskningsresan samlade vid den riktigt gamla mormortallen i skogen vid Ljungdalen-Storsjö. Foto: Emil Nilsson.

Årets upplaga av Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker ägde rum i Ljungdalen-Storsjö området i Härjedalen. Rapporten från Forskningsresan ger en beskrivning av de skyddsvärda skogar som inventerades och de drygt 2 000 artfynd som gjordes.

Ett femtiotal deltagare besökte under en vecka i juli 2019 ett flertal skogar vid Ljungdalen-Storsjö i samband med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker. Forskningsresan är en årlig återkommande händelse där oskyddad skog inventeras ideellt under en vecka. Många fynd av rödlistade arter och signalarter gjordes i de äldre värdefulla naturskogarna i Ljungdalen-Storsjö.

– Forskningsresan är årets höjdpunkt och det är fantastiskt att se engagemanget bland alla deltagare. Det ger energi som varar ända fram tills nästa års Forskningsresa. Minnen som fastnade särskilt i år var alla fina fynd av hotade vedsvampar som vi hittade och se upptäckarglädjen i allas ögon. Vi gjorde flera fynd av taigaskinn, sprickporing och blackticka som alla är vedsvampar som klassas som sårbara i Sverige, säger Julian Klen, talesperson för Skydda Skogen, och deltagare på årets Forskningsresa.

Den nästan 100 sidor tjocka rapporten förklarar varför Forskningsresan behövs mer än någonsin, hur den anordnades, det dagliga arbetet och alla skyddsvärda skogar som besöktes under en vecka i juli. I rapporten finns det detaljrika beskrivningar av alla delområden som besöktes, samt bilder, tabeller och kartor som beskriver mer om de totalt 2 174 fynd av naturvårdsarter som rapporterades till Artportalen.  

Rapporten ger även en beskrivning av de två skogar, Rönnåsen och Kattuggleknallen, som kommer att lämnas in som reservatsförlag till Länsstyrelsen i Jämtland i höst.

Rapporten från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2019 – Västra Härjedalen området kring Ljungdalen-Storsjö kan laddas ner här.

En film om Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2019 i Ljungdalen kan ses här