Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Replik i DN: Att bara räkna antalet träd är gravt missvisande

Naturskyddsföreningen, BirdLife Sverige, Naturfotograferna/N och Skydda Skogen skriver i en replik i DN:

”Skogsägarföreningarna LRF och Sveaskog verkar ha missförstått syftet med riksdagens miljökvalitetsmål och Sveriges internationella åtaganden rörande biologisk mångfald i skogen. I en replik på vår debattartikel menar de att vi målar upp en mörk och dyster bild av den svenska skogen och skogsbruket som de inte känner igen sig i. Denna bild är dock mycket lätt att hitta stöd och underlag för, bara några knapptryck bort på internet.”

Läs hela repliken här.