Sveaskogs avverkning i Laitavaara. Ett exempel på ”hållbart skogsbruk”. Foto: Marcus Westberg

Skydda Skogen har lämnat feedback på EU initiativet ”Sustainable finance – EU classification system for green investments”. Initiativet handlar om att skapa ett klassificeringssystem för en ”hållbar” ekonomi med fokus på EU:s miljömål. Skydda Skogen anser att biobränslen måste uteslutas ur förnyelsebardirektivet. Dessutom måste EU omdefiniera vad som är ett ”hållbart” skogsbruk. Ordet ”skog” ska inte gälla plantager.

EU subventionerar förbränning av biobränslen vilket ökar trycket på våra skogar. Förbränning av bioenergi ger koldioxidutsläpp vilket bidrar till den globala uppvärmningen precis som förbränningen av fossila bränslen. Det tar många år att kompensera för dessa koldioxidutsläpp. EU-kommissionen måste därför sluta klassifiera förbränning av biomassa från skog som ”hållbar”. Subventioner och incitament för detta ska bort och biobränslen uteslutas ur förnyelsbardirektivet (RED).

Skydda Skogen anser att EU behöver omdefiniera vad som är ett ”hållbart” skogsbruk. Kalhyggesbruk och plantager fortsätter idag att förstöra den biologiska mångfalden. EU måste därför omvärdera ordet ”hållbar”. Ett hållbart skogsbruk ska stå för ett skogsbruk som inte förstör naturvärden. Ordet ”skog” ska inte gälla plantager. Fokus måste vara på att bevara naturliga skogar och att restaurera övriga skogar för ökad biologisk mångfald. Naturlig föryngring ska främjas istället för plantering av monokulturer. Naturliga skogar lagrar mer kol och tål klimatförändringarna bättre.

Läs Skydda Skogens feedback.