Vinterlandskap i Sonfjällets nationalpark i Härjedalen. Foto: Privat.

Skydda Skogen vill nu under julen påminna om att 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare skickade ett upprop till Sveriges ministrar och riksdagsledamöter i februari i år om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Världens skogar och klimat står inför en omfattande kris och våra beslutsfattare måste agera.

Lär mer om uppropet här.

Vi organisationer står fast vid våra krav. Vi hoppas att år 2021 blir ett år i naturskogens och skogsskyddets tecken! Det är dags att agera.

God jul och gott nytt år!