Havsvalladalen. Foto: Sebastian Kirppu

I maj höll skogsbiologen Sebastian Kirppu en inofficiell invigning av naturreservatet Havsvalladalen, Värmlands största naturskogsområde. Sebastian Kirppu har kämpat i 18 år för skydd av skogen. Han anser att det bästa vore om området blir Värmlands första nationalpark tillsammans med de närliggande naturreservaten Havsjöskogen, Brånberget och Torrknölen, sammanlagt ungefär 3600 hektar.

Havsvalladalen blev naturreservat 2020 men pandemin satte stopp för den tänkta officiella invigningen. I en artikel på Natursidan säger Sebastian Kirppu:

– Havsvalladalens signum är stavatallskogen, en stamtät skog som uppkommer efter skogsbrand, och de jättelika stenblocken. Visst är Tivedens nationalpark i Örebro län häftig, men här i Havsvalladalen är det en skog som växt upp naturligt efter brand. En urskogsartad skog och dess mångfald av arter. 

Havsvalladalen. Foto: Sebastian Kirppu

Cirka 60 rödlistade arter har inventerare påträffat i skogen, bland annat den nära hotade tretåiga hackspetten som inte längre är vanlig i Värmland. Lavskrikor besöker Havsvalladalen vilket också är ovanligt för Värmland. Alla fyra stora rovdjur finns liksom kungsörn. Området är tyst, vilt och orört, något som många eftersöker och saknar i stora delar av Europa.

Dalgången är så blockrik att på många ställen kan skog inte ens växa. Det är sällsynt så här långt söderut, skriver Länsstyrelsen i sin beskrivning av området.

Källor: NatursidanLänsstyrelsen