Totalt 70 organisationer, inklusive Skydda Skogen, vänder sig till EU i ett upprop med en uppmaning att sluta med slöseriekonomin. EU:s strategi A Sustainable and Circular Bioeconomy (En hållbar och cirkulär bioekonomi) ska revideras och utgår från att biologiska resurser ska ersätta de fossila. Men, enligt  uppropet, vore det en katastrof att gå från en fossilekonomi till en ekonomi som använder biologiska resurser, utan att innesluta denna övergång i en större social och ekologisk omvandling, där förbrukning och konsumtion kraftigt minskar.

Bioekonomi skulle kunna bli ett ytterligare hot mot världens ekosystem och mot dem som är beroende av ekosystemen, om ekosystemen utplundras och människors sociala rättigheter undergrävs, skriver organisationerna. Skogar och andra ekologiska system är redan överutnyttjade i jakt på råvara till papper, förpackningsmaterial och bioenergi. Ordet bioenergi låter grönt och bra och det gör också uttrycket cirulär bioekonomi, men den planetära gränsen för vad som är ekologiskt hållbart är passerad. Fält, skogar och hav skulle inte räcka till för att i en bioekonomi fortsätta med dagens konsumtionsnivå.

Skogar och våtmarker är viktiga för kolinlagring och hemvist för artrikedom. I verkligt hållbart skogsbruk ska skogsrester, grenar och toppar, lämnas kvar, eftersom de är en del i det ekologiska kretsloppet. Mer land måste skyddas för klimatets och artrikedomens skull. Annars uppnås inte målen för klimat och biologisk mångfald, som det internationella samfundet enats om. Organisationerna avslutar uppropet med att skriva att samhällets deltagande i att skapa en bioekonomi är avgörande och efterlyser tillvägagångssätt och resurser för möjliggöra detta deltagande.

Hela uppropet här

Översättning B. Tulin