Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sveaskog avverkade skyddsvärd skog i Sorsele trots protester

Hygge i den före detta frivilliga avsättningen i norra delen av Abmoberg. Foto: Erland Lindblad.

Ett större sammanhängande skogslandskap finns vid Abmoberg, ca 15 km söder om Sorsele. Nu har Sveaskog avverkat en före detta frivillig avsättning i den norra delen av Abmoberg (11,5 ha), trots att ett flertal miljöorganisationer uppmanat Sveaskog att avstå från att avverka denna skog liksom fler skogar vid Abmoberg.

Fler skogar med höga naturvärden är avverkningsanmälda av Sveaskog vid Abmoberg och riskerar avverkning.

Abmoberg är ett av de sista stora sammanhängande skogsområden som finns kvar i Västerbotten nedanför fjällskogarna. Från norr till söder kan man vandra 8 km i obruten skog med inslag av myrar, små tjärnar och subalpin terräng. Skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och delar av området är att betrakta som urskog. Den äldsta tallen som provborrats var 420 år och den äldsta granen 497 år. Öster, väster, söder och nu även norr om Abmoberg är stora arealer kalhuggna.

Sveaskog har även avregistrerat en nyckelbiotop direkt söder om den avverkade skogen vid Abmoberg. Vid ett kort fältbesök av Naturskyddsföreningen i Sorsele i augusti 2019 gjordes ett fynd av ostticka liksom flera fynd av gränsticka och gelélav på asp.