Pressmeddelande 2017-10-17

Sveaskog har avverkat en skyddsvärd skog vid Brännvinsberget strax norr om Furudal i Rättviks kommun. I skogen fanns 40 olika rödlistade arter och signalarter.

– Ett självklart område att skydda. Det hävdade vi redan 2013, säger Margareta Wikström, ordförande i Rättviks Naturskyddsförening.Trots samråd och besök på platsen med Sveaskog avverkades området.

– Vi är chockade. Aldrig trodde någon att ett miljöcertifierat (FSC) skogsbolag skulle avverka en så skyddsvärd skog. Och den här gången är det inte frågan om ett så kallat misstag, säger Margareta Wikström.

Sveaskog har även avverkat och nyligen avverkningsanmält många andra dokumenterat skyddsvärda skogar i Rättvik. Det framgår av en inventeringsrapport med namnet ”Ändå hugger man… Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs naturvårdsambitioner” av Sebastian Kirppu, Helena Björnström och Bengt Oldhammer. De har gjort sitt arbete under sommaren och hösten på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Rättvik. Det är en uppföljning av rapporten ”Ore Skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun. Inventeringar av skyddsvärda skogar utförda under 2011–2013”.

– Sveaskogs naturvårdsprofil håller på att haverera. Deras skogsbruk strider mot bolagets miljömärkning (FSC) och riksdagens miljömål.

– Ägardirektiven för Sveaskog behöver ändras och här måste våra politiker sätta ner foten. Staten ska vara en förebild och Sveaskog måste skydda alla skogar med höga biologiska värden. Dessa krav måste alla seriösa politiker stå upp för. Skogsbrukets ekonomer kan inte få bestämma i den omfattning de gör idag. Ett enkelt beslut av regeringen kan utan kostnader i budgeten kraftig öka miljöhänsynen i Ore Skogsrike, säger Margareta Wikström.

Att Sveaskog är den dominerande markägaren i området borde kunna öka möjligheten till en snabb lösning menar Naturskyddsföreningen. Världsnaturfonden utsåg 2015 Ore Skogsrike till en Pärla, extra skyddsvärd och vacker natur i Sverige. Området har visat sig vara ett för Sverige och Västeuropa unikt skogslandskap med tallnaturskog. Naturvärdena finns dokumenterade i ett tiotal olika inventeringsrapporter.

För mer information
Margareta Wikström, 070-668 71 46, margareta.wikstrom@naturskyddsforeningen.se
Sebastian Kirppu 070-308 19 84, sebastian.kirppu@gmail.com
Bengt Oldhammer 070-334 33 82, bengt.oldhammer@telia.com