Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sveaskog får passande pris: Svenska Greenwashpriset

Idag annonserade miljöorganisationen Jordens Vänner ut vinnaren av Svenska Greenwashpriset 2020: Sveaskog-  som har gömt sig bakom ”gröna hemsidor och ord”. Allt för många har sett Sveaskogs skogsbruk i praktiken, där vinstintressen gång på gång går före naturvård, omsorg om biologisk mångfald och klimathänsyn, skriver Jordens Vänner i ett pressmeddelande.

Svenska Greenwashpriset delas ut av Jordens vänner med målet att uppmärksamma greenwashing. Mikael Sundström, Jordens Vänners ordförande säger i pressmeddelandet:

– Klimatet och miljön räddas inte med snygga hemsidor, köpta redaktionella annonser eller påkostade reklamfilmer. Företag och samhällsaktörer som vill ha beröm för hur duktiga de är på miljöområdet behöver också börja leverera, allt annat är greenwashing.

Sveaskog vann utmärkelsen med klar majoritet, nästan 2 000 röster. Mikael Sundström säger att Sveaskog anstränger sig för att framstå som skogsvårdare istället för skogsskövlare. Men att så många röstade på bolaget visar att de inte kan gömma sig bakom gröna hemsidor och ord.

Skydda Skogen har gång på gång uppmärksammat hur FSC-certifierade Sveaskog avverkar nyckelbiotoper och avverkningsanmäler skogar med höga naturvärden, kör över samerna och vill avverka renbetesskogar, avregistrerar nyckelbiotoper för att kunna avverka dem och inte lyssnar på miljöorganisationer. Senast för en vecka sedan uppmärksammade Skydda Skogen på sin hemsida att Sveaskog har bytt certifieringsföretag och anställt en ny certifierare. Detta efter att ha fått en allvarlig anmärkning av sin FSC-certifierare för en planerad avverkning av den värdefulla naturskogen vid Lill-Skarja i Maskaure samebys marker. Skogen hyser en rad olika rödlistade arter varav en skinnsvamp som aldrig tidigare påträffats i Sverige. Trots det har Sveaskog överklagat FSC- avvikelsen.

I en kommentar på sin hemsida skriver Sveaskog att de tycker det är bra att de som Sveriges största skogsägare granskas. Däremot anser de inte att de sysslar med greenwashing eftersom de bland annat har avsatt drygt 460 000 hektar av företagets brukade skogsmark för naturvård. Olof Johansson, biolog och skogspolitisk chef på Sveaskog säger:

– Vi förstår de frågeställningar som lyfts kring Sveaskogs skog och vi vet att vi står inför en rad olika utmaningar framöver. Just därför jobbar vi intensivt, långsiktigt och ansvarsfullt med dessa utmaningar. Skogen har haft och kommer även fortsatt att ha en viktig roll i den gröna omställningen samtidigt som det är nödvändigt att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden.