Svenskt skogsbruk uppmärksammas i tysk TV. Lina Burnelius från Greenpeace, skogsbiologen Sebastian Kirppu från Skydda Skogen och miljökämpen Margareta Wikström från Naturskyddsföreningen i Dalarna är med i en dokumentärfilm om skogsbruk. De är i Ore Skogsrike. Filmen är på tyska och alla intervjuer är dubbade men berättelsen och bilderna talar för sig själva. 

I filmen berättas att Sverige avverkar stora skogsytor som blir servetter, pappersmuggar och andra onödiga engångsartiklar. Tyskland har mål om att bevara sin skog men samtidigt köper Tyskland in papper från Sverige och Östeuropa. Mer än var femte pappersfiber i Tyskland kommer från svenska skogar. 

Sveaskogs Olof Johansson säger i filmen att ”vi aldrig har haft så mycket skog förut i Sverige”. Ett argument som klingar falskt om man vet hur Sveriges skogar ser ut, för det är ju inte riktiga skogar han pratar om utan plantager. I Rumänien avverkas skog med höga naturvärden illegalt inne i nationalparkerna. Träden hamnar i pelletsproduktionen och i rumänska spånskivefabriker där de blir billiga möbler. Filmen avslöjar att en del av virket köps upp för möbeltillverkning av svenska IKEA!

Tack till Marion Janson som hjälpt till med översättning/sammanfattning.

Se filmen här