Fagersjöskogen: 100 hektar oskyddad, tätortsnära skog med höga naturvärden

I fredags var Skydda Skogen i den oskyddade, stadsnära Fagersjöskogen söder om Stockholm för att visa sitt stöd till de som kämpar för naturreservat i hela skogen. Byggplaner hotar just nu den södra delen av skogen. Det är gott om gamla ekar, tallar och granar, mycket död ved och rödlistade vedsvampar som ektickor, talltickor och

Skydda Skogen i Trolldalen, Nacka: Stoppa bygget i skogen!

Idag var medlemmar från Skydda Skogen i Trolldalen på Sicklahalvön i Nacka kommun för att visa sitt stöd för de som kämpar för denna stadsnära skog. Halva skogen ska bort för bostäder trots höga naturvärden, både rödlistade och fridlysta arter och många skyddsvärda gamla träd. En bättre lösning är att däcka över den närbelägna trafikleden-

Skydda Skogen på Ryssbergen i Nacka kommun, stödjer kampen för skogen

Idag var Skydda Skogen på Ryssbergen i Nacka kommun för att visa sitt stöd för kampen att rädda skogen där och i samband med Fridays for Future. Den stadsnära skogen på Ryssbergen har urskogskaraktär med tallar som är över 300 år men trots det ska delar av skogen bort och området bebyggas. ”Som att riva