Skogen eller pengar?

Skogskonflikten handlar bara om pengar

Det är många som har åsikter om den så kallade “konflikten om skogen”. Näringsidkare har, med sin nästan oändliga budget för lobbying, lyckats övertyga politiker om att det är en konflikt mellan klimatet och den biologiska mångfalden. Även SVT framställer konflikten i detta ljus (ny säsong med Slaget om skogen här), men inget kunde vara

Sverige motarbetar skydd av skog i EU

Sverige och Finland motarbetar kommande EU-lagstiftning för skydd av världens skogar. Lagförslaget gäller den europeiska konsumtionen av bl a palmolja, trä, massa och pappersprodukter som driver på avskogningen. Kryphålen har Sverige gjort större så att kalavverkning kan fortgå inom EU. ”Sveriges regering är skadlig för planetens sista tropiska och boreala naturskogar” säger Lina Burnelius internationell

Sundays for Forests i Skärkäll i februari 2021. Foto: Per Petersson.

Debatt i Altinget: Miljörörelsen behövs som motvikt till lobbyister och näringsliv

Politiska partier och myndigheter bör se den oberoende miljörörelsen som en aktiv kunnig part och i högre grad ta tillvara de inspel och åsikter som framförs. Det skriver Skydda skogen, Älvräddarnas samorganisation, Fältbiologerna, Birdlife Sverige och Svenska rovdjursföreningen i Altinget den 25 november 2021. Ofta talar man om civilsamhället som ett stödjande ben till samhället