Skydda Skogens kalender med skogslevande arter: 12. Kornknutmossa

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Kornknutmossa (Odontoschisma denudatum) är en signalart som indikerar fuktiga områden med höga naturvärden med mycket liggande, död ved. I södra Sverige växer den gärna i sumpig granskog och i mellersta och norra Sverige även på myrar, enligt Skyddsvärd Skog (Nitare 2019). Skogsbruk på eller

Kalender 2021, 21:a december: Myskbock

Myskbock (Aromia moschata) är en av våra ståtligaste långhorningar och den eleganta kroppen är skimrande vacker i regnbågens färger. Kroppslängden är 1,5-3 centimeter lång, och hanar av Myskbock har synnerligen långa antenner som är längre än kroppen medans honans antenner bara når till mitten av täckvingarna. Myskbocken har en utvecklingstid från ägg till fullvuxen insekt

Gallring hotar oskyddat naturskogsområde i Kalmar län

Myndigheter har hittills inte agerat för att långsiktigt skydda ett stort och sammanhängande skogsområde av reservatsklass i Vimmerby kommun – trots ca 80 naturvårdsarter och upprepade påtryckningar från den ideella naturvården. Nu är gallring planerad i en del av området och Skogsgruppen i Oskarshamn befarar att naturvärden kan gå förlorade. Det oskyddade skogsområdet ligger ca