Skydda Skogens kalender, 21. Nationalnyckelns mål – sprida kunskap om Sveriges alla 60 000 arter

Nationalnyckeln beskriver i ett sammanhängande bokverk Sveriges flercelliga djur, växter och svampar. Hur ser t.ex. de olika mossorna, fjärilarna, insekterna och mångfotingarna ut? Hur lever de och var kan de leva? Nationalnyckeln är ett projekt där forskare skriver om arter på en enkelt och tydligt språk. Illustrationerna är fantastiska, många och tydliggör beskrivningarna. Projektets idé

Naturvårdspristagarna Sebastian Kirppu och Johan Nitare. Foto: Ulrika Sehlberg-Samuelsson/SLU Artdatabanken.

Skogsbiologerna Sebastian Kirppu och Johan Nitare får naturvårdspris

Sebastian Kirppu, urskogens främsta beskyddare, och Johan Nitare, fader till nyckelbiotopsinventeringen, tilldelas var för sig SLU Artdatabankens naturvårdspris för deras arbete med att värna skogen och dess biologiska värden. De har båda vigt sina liv åt att ge naturen ett ansikte, en röst och inte minst ett eget värde. Deras engagemang och insatser för att