Slutavverkning, Luopioinen, Pälkäne, Finland. Foto: Tero Laakso, Creative Commons (CCO by 2.0)

Skydda Skogen har denna vecka skickat mail till alla EU parlamentariker och till EU-kommissionen. Föreningen uppmanar parlamentarikerna att agera mot avverkningen av norra Europas sista oskyddade naturskogar. Skogsavverkningen drivs på av Skogsindustrierna, LRF och Centern som för lobbying i EU om att det är klimatneutralt att avverka och producera fler skogsprodukter.

LRF, Centern och Skogsindustrierna har bildat nätverket ”Wood be Better”, en kampanj som sprids i Bryssel. I kampanjen sägs att trä kan ersätta fossila bränslen och bidra till ett klimatneutralt EU till 2050 med hjälp av ett aktivt skogsbruk. Men det är en falsk klimatlösning eftersom Sveriges skogsbruk varken är hållbart eller klimatneutralt. Istället förvärrar skogsbruket artutrotningen och klimatkrisen.

Det behövs röster som säger emot skogsnäringens propaganda. I brevet till EU parlamentarikerna och EU-kommissionen skickades även länken till dokumentärfilmen BURNED: Are Trees the New Coal? Den handlar om hur skogar avverkas i en allt snabbare takt för att bli bioenergi. Avverkningarna subventioneras av regeringar och grönmålas av biomassaindustrin. Mary S. Booth, doktor i ekosystemsekologi och VD för Partnership for Policy Integrity, säger i filmen:

– Om du är intresserad av att minska klimatförändringarna är det obegripligt att förbränna något som bidrar till mer kol i luften än det som du ersätter, det vill säga kol.

EU parlamentarikerna måste få veta att svenska naturskogar med höga naturvärden fortfarande står oskyddade idag. De avverkningsanmäls, kalavverkas och blir kortlivade produkter och flisas till biobränsle i skrivande stund.

Här är brevet som skickades till alla EU parlamentariker och till EU-kommissionen:

Please act to stop the clear-cutting of northern Europe’s last unprotected natural forests!
Sweden’s last remaining unprotected natural forests in Europe are now being rapidly clear-cut for bioenergy and short-term products. This is not in line with current research such as international reports from IPBES and IPCC, or in line with the Paris climate goal agreement or biodiversity goals.

The documentary BURNED: Are Trees the New Coal? (2019) shows how the burning of wood at an industrial scale for energy accelerates the destruction of forests for fuel. Policy loopholes, huge subsidies, and greenwashing of biomass power industry makes this possible. In Sweden the forest industry argues that forests should be clear-cut to mitigate climate change. This idea coincides with the industry’s business interest and is a false climate solution. Over 80% of all forest products in Sweden have short lifespans and do not store carbon for a longer period.

The remaining forests in Europe need urgent protection. In Sweden at least 17-20 percent of all ecologically representative and well-connected land areas should have been protected by 2020, according to the Convention of Biological Diversity (CBD). Today only 6 percent of the productive forest in Sweden has long-term protection.
The on-going logging is a great threat to biodiversity and research shows that loss of biodiversity is a problem of the same magnitude as climate change and fundamental to human survival.”

Skrivet av Kristina Bäck