Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt där vi medlemmar samlas, planerar årets verksamhet samt väljer ny styrelse. Kom och träffa likasinnade och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller vara expert på skog.

Stort tack för ditt stöd under 2019! Tack vare Dig har vi bland annat;

– bidragit till att Bruna Bergens gammelskog i Örebro län och Messlingen i Härjedalen blivit naturreservat efter många års kamp.

– uppmanat EU att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas och storskaliga trädplantager anläggs.

– drivit kampanjen ”Vår skog” tillsammans med 22 andra miljöorganisationer där 45 000 namnunderskrifter överlämnades till näringsminister Ibrahim Baylan med krav om att Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas, alla skogar med höga naturvärden på Sveaskogs mark ska skyddas och att Sveaskog blir en föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk.

– uppmärksammat och skrivit till skogsbolag, myndigheter och media om ett flertal planerade avverkningar.

– stoppat Sveaskogs planerade avverkning av den äldre värdefulla naturskogen vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun.

– visat att Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper i en inventering och rapport tillsammans med Greenpeace.

– anordnat Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Härjedalen.

– dragit igång en studiecirkel för nybörjare i Stockholm om skogens arter med träffar ute i skogen.

– överlämnat ett upprop med en önskelista inför jul till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Uppropet är underskrivet av 26 olika organisationer, en sameby och ett tiotal forskare.

– debatterat skog i media och med politiker.

Läs mer om vad Skydda Skogen har gjort under 2019 i föreningens årskrönika här.

NÄR OCH VAR?

Välkommen från kl. 16.00 fredag 28/2 till Järlåsa Bygdegård (ca 25 km väster om Uppsala).

Det går kollektivtrafik ganska ofta till hållplatsen Järlåsa station som ligger ca 1 km från Järlåsa Bygdegård. Resan med buss 848 från Uppsala till Järlåsa station tar ca 35-40 min. Åker du bil och har plats för samåkning meddela gärna detta i anmälan.

Fredag kväll äter vi middag med efterföljande trevlig samvaro och ev. kortfilm/föredrag. Lördagen ägnar vi åt inspiration, utflykt i ett naturreservat ca 1 km bort, åt verksamhetsplanering och diskussioner. Årsmötet sker på söndag. Avslutning ca kl. 15:00.

Deltagande är gratis; vegomat och enkel logi fredag-söndag på Järlåsa Bygdegård ingår men vi tar tacksamt emot gåvor. Det är medtagen liggunderlag/luftmadrass + sovsäck som gäller. Om du vill sova i en säng, går dessa endast till de som bäst behöver det eftersom det bara finns fyra sängar tillgängliga, varav två i samma rum.

Om du har allergier, behöver reseersättning eller vill ha information om färdväg meddela detta vid anmälan. Likaså om du vill hjälpa till att ordna mötet, t ex laga mat, leda en exkursion, visa en film eller läsa en dikt, hålla en workshop osv.

Kontaktpersoner på plats under helgen är Julian Klein (praktiska frågor; 072-737 42 34) och Elin Götmark (årsmötesfrågor; 070-678 74 23).

Du anmäler dig senast 16 februari till: info@skyddaskogen.se

Meddela även vilken dag du kommer och om du ev. vill sova i säng.

Vi vill att alla ska ha möjlighet att komma och kan ersätta dina resekostnader som medlem.

Glöm inte att betala ditt medlemskap för 2020. Sätt in (minst) 100 kr på plusgiro 504609-9

Stort tack! Vi ses!

GLÖM INTE PACKA MED!

– sovsäck + kudde och eget liggunderlag/luftmadrass
– matlåda och bestick för exkursion med lunch ute i fält på lördagen
– regnkläder/oömma kläder & skor för samma exkursion

Motioner skickas senast 16 februari till: styrelsen@skyddaskogen.se

Om du vill kandidera till en förtroendepost eller nominera någon annan, maila: valberedningen@skyddaskogen.se

För mötesdagordning och stadgar se här.