Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VattenFAIL: Stark kritik mot Vattensfalls investeringar i bioenergi

VattenFAIL: Civilsamhällsgrupper i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Bryssel kritiserade igår och idag Vattenfalls investeringar i bioenergi och fortsatta förbränning av fossila bränslen på olika platser i Europa. 

Demonstration utanför Vattenfalls årsstämma i Stockholm. Foto: Privat.

I Berlin samlades nio miljöorganisationer framför Vattenfalls huvudkontor för att protestera mot den fortsatta användningen av fossila bränslen och Vattenfalls planer på att öka vedeldningen med 500 procent. I Sverige deltog Skydda Skogen och Fridays For Future på årsmötet.

– Tiden för expansion, kalhyggen och trädåterplanteringar är förbi. Vi måste sluta med trädåterplanteringsbruk om vi ska klara klimatmålen – men Vattenfall handlar enbart med skogsbolag som bedriver den typen av skogsbruk. Vattenfall betalar dem för att fortsätta med just det: expandera in i den sista gammelskogen, kalavverka hela ekosystemen till fördel för klimaskadliga trädåterplanteringar – detta kommer skogsbolagen och Vattenfall själva undan med för att de tillsammans gömmer sig bakom både otillräcklig FSC-certifiering och greenwashing, säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator för Skydda Skogen.

Inför Vattenfalls årsmöte frågade Lina Burnelius varför Vattenfall enbart har som mål att bli “fossilfritt” men inte minskar sina utsläpp. 

– Det är anmärkningsvärt att de valt att spendera skattebetalares pengar på greenwashing istället för att genomföra den extremt välbehövliga energiomvandlingen som klimatkrisen kräver av oss, säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator för Skydda Skogen.

För ett år sedan skrev 16 miljöorganisationer från sex länder ett öppet brev till Vattenfall och uppmanade dem att avbryta sina planer på att bygga nya biomassa-anläggningar, att sluta sälja träpellets och flis till andra företag och att snabbt avveckla förbränningen av bränslen med hög koldioxidhalt. Vattenfall uppmanades att övergå till ren och verkligt förnybar energi och samtidigt öka sina investeringar i energieffektivitet och energihushållning. Inget har hänt sedan dess. Av den anledningen skickade idag 10 miljöorganisationer åter igen ett nytt öppet brev till Vattenfall.

I det öppna brevet kräver organisationerna att Vattenfall bland annat snarast avvecklar förbränning av fossila bränslen och att snabbt fasaut förbränning av biomassa för energi. Fram till dess att denna utfasning är genomförd måste Vattenfall omedelbart sluta köpa biomassa från alla aktörer i Sverige som avverkar gammal skog, så kallad kontinuitetsskog. Vattenfall måste snabbt övergå till verkligt förnybar energi, t.ex. vindkraft, solenergi och geotermisk energi, och snabbt öka investeringarna i energieffektivitet och energisparande.

Läs det öppna brevet i sin helhet här (på engelska).

Mer information om Vattenfall (delar av det öppna brevet på svenska):

Vattenfall fortsätter att göra alldeles för lite – alldeles för sent. Vattenfalls löfte om att bli enbart ”fossilfritt” och först inom en hel generation är ett skolbokexempel på greenwashing. Naturligtvis vet Vattenfall om att de egentligen snarast måste sluta med alla typer av bränslen. Tillika att begreppet ”fossilfritt” är meningslöst om det inte ger utsläppsminskningar. 

Det råder ingen tvekan om att vi snarast måste avveckla förbränning av fossila bränslen – detta är ett av våra krav till Vattenfall. Men vi kan inte ersätta dem med andra destruktiva bränslen med hög koldioxidhalt. Vetenskapen är glasklar: vi måste snabbt minska alla typer av växthusgasutsläpp och samtidigt skydda fler skogar för att öka mängden kol som lagras. Förbränning av skogsbiomassa gör precis tvärtom; den både ökar utsläppen och minskar skogarnas kolförråd.

För ett år sedan skrev 16 miljöorganisationer från sex länder ett öppet brev till Vattenfall och uppmanade dem att avbryta sina planer på att bygga nya biomassa-anläggningar, att sluta sälja träpellets och flis till andra företag och att snabbt avveckla förbränningen av bränslen med hög koldioxidhalt.  De uppmanades att övergå till ren och verkligt förnybar energi samtidigt som de skalar upp sina investeringar i energieffektivitet och energihushållning.

Trots detta har Vattenfall fortsatt sin forskningsföraktande energistrategi och skadliga greenwashing: När företaget fick vårt brevet i april 2022 svarade företagets vice vd med plattityder om ”hållbar biomassa”. Hon hävdade att de “enbart använder vedrester, processade rester från industrier från såsom möbelproduktion och återvunnet restmaterial”. Det finns tre anledningar till att detta påstående är missvisande: 1) Vattenfalls senaste årsredovisning bekräftar att restprodukter endast utgör hälften av biomassan, vars användning Vattenfall vill öka betydligt. 2) Skogsföretag klassificerar rutinmässigt all biomassa, inklusive hela träd, som inte hamnar i ett sågverk som ”skogsrester”. 3) Vattenfall fortsätter att sälja träpellets och flis till andra företag. 

Vattenfalls befintliga kraft- och värmeverk för biomassa finns i tre länder: Sverige, Tyskland och Nederländerna. Hälften av all biomassa som förbränns i dessa anläggningar kommer från Sverige där skogsbruksmetoderna är bland de allra sämsta i Europa: I Sverige domineras skogsbruket av industrier som bygger sin affärsmodell på att framställa stora mängder billig biomassa för främst energi, massa och papper. Mer än 97 procent av all avverkning i Sverige sker genom kalavverkning även i gammal naturskog. När skogarna kalhuggs frigörs enorma mängder växthusgaser till atmosfären. Ännu mer koldioxid frigörs senare vid markberedning när skogsbolagen ska plantera sina klimat- och miljöskadliga monokulturella trädplanteringar. Vattenfall måste omedelbart sluta köpa biomassa från alla företag som avverkar gammal skog, så kallad kontinuitetsskog, i Sverige.

Ett växande antal forskare har också slagit larm: I ett öppet brev varnade nästan 800 forskare för att skoglig bioenergi kan ge upphov till mer koldioxidutsläpp än fossila bränslen under de kommande 50-100 åren. Det är anmärkningsvärt att Vattenfall ignorerar vetenskapen när det gäller konsekvenserna av storskalig förbränning av bioenergi. Vattenfall lever i en grönmålad fantasi om de tror att frågan handlar om att bränna antingen fossila bränslen eller biomassa. Det är därför vi kräver att:

  • Vattenfall snarast avvecklar förbränning av fossila bränslen – först inom en hel generation är alldeles för långsam takt.
  • Fram till dess att utfasningen av fossila bränslen är slutförd måste Vattenfall offentliggöra sina leverantörskedjor och se till att inga bränslen de bränner är kopplade till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, såsom ”blodkol” från Colombia.
  • Vattenfall måste snabbt fasa ut förbränning av biomassa för energi. Vattenfall måste sluta producera och sälja träpellets och träflis till andra energibolag. 
  • Fram till dess att denna utfasning är genomförd måste Vattenfall omedelbart sluta köpa biomassa från alla aktörer som avverkar gammal skog, så kallad kontinuitetsskog, i Sverige. 
  • Fram till dess att denna utfasning är genomförd måste Vattenfall offentliggöra både ursprunget och vilken sortens biomassa som företaget förbränner.
  • Vattenfall måste avbryta planerna på nya biomassakraftverk i Diemen i Nederländerna och i Berlin i Tyskland. 
  • Vattenfall måste snabbt övergå till verkligt förnybar energi, t.ex. vindkraft, solenergi och geotermisk energi, och snabbt öka investeringarna i energieffektivitet och energisparande.

Film om meddelande till Vattenfall här (på engelska). 

Läs mer om Vattenfall här:

DN: ”Blodkolsoffer” i Colombia kräver Vattenfall på skadestånd

DN: Klimataktivister stoppas från Vattenfalls stämma – ville ställa frågor om biobränslen

Biofuelwatch: Vattenfall AGM Press release