Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Viktigt att skydda orörda skogar för att motverka klimatförändringarna

Fjällnära granurskog på Guossavare (Granberget) i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Foto: Björn Mildh.

 

För att hålla kolet borta från atmosfären och nå Parisavtalet, måste de återstående orörda naturskogarna skyddas, skriver flera forskare på Wiley Online Library.

Enligt FN:s jordbruksorganisations FAO:s definition, är det ”naturligt bildade skogar med inhemska trädslag, där det inte finns några tydliga tecken på mänsklig inverkan och där de ekologiska processerna inte störts i nämnvärd grad”. Sekundärskogar som föryngras naturligt på exempelvis hyggen, tidigare odlingsmarker och brandfält måste få fortsätta växa så att dessa skogar bevarar kollagren och bygger på ytterligare kollager. Vetenskapliga studier indikerar att orörda skogar totalt sett har högre kollager i biomassan än sekundärskogar som brukas aktivt för produktion eller som nyligen övergetts.

Läs mer i ”Letter to Editor” på Wiley Online Library här (på engelska).

Kun, Z, DellaSala, D, Keith, H., Kormos, C., Mercer, B., Moomaw, W. R. & Wiezik, M. (2020). Recognizing the importance of unmanaged forests to mitigate climate change. Letter to the Editor. Global Change Biology Bioenergy.