550 forskare skriver i ett upprop till EU:s beslutsfattare att skogsavverkningen i EU måste minska. Det är nödvändigt för att mildra klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Forskarna skickar uppropet inför slutliga Brysselförhandlingar där EU:s lagstiftning om förnybar energi, skogsbruk och naturrestaurering fram till 2030 ska fastställas. ”Klimatsmart skogsbruk är en bluff”, säger David van der Spoel, en av forskarna bakom uppropet.

Nedhuggen skog fraktas från Ornö, ett exempel av många där naturskog nyligen huggits ned. Foto: Kristina Bäck

En stor grupp ekologer, klimatforskare och botaniska forskare står bakom uppropet. De uppmanar EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s regeringar att skydda Europas hotade skogar. Att skydda mer skog kan både minska klimatutsläppen och hejda förlusten av biologisk mångfald.

Forskarna uppmanar EU:s beslutsfattare att sluta lyssna på industrins lobbying som påstår att en ökad avverkning för ”förnybar” energi är klimatsmart. En av forskarna som skrivit under uppropet är David van der Spoel. Han säger:

-Klimatsmart skogsbruk är en bluff. Forskningen är mycket tydlig, det bästa sättet att mildra klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är att skydda skogar med hög biologisk mångfald och minska avverkningen i övriga skogar.

Forskarna i uppropet skriver att den europeiska bioenergisektorn- och de forskare som stöder den, har missförstått begreppet kolskuld, och förväxlar kollager med kolflöden. De hänvisar till ett tidigare forskarbrev från oktober 2022 som var organiserat av den nordamerikanska pelletsskördaren Enviva.  De forskare som undertecknade detta upprop har potentiella kopplingar till biomassaindustrin.  De är ”antingen omedvetna om, eller avsiktligt förnekar grundläggande och välkända fakta om betydelsen av att återställa och skydda skogsekosystem för klimat och biologisk mångfald”.

EU:s ministrar, parlamentsledamöter och tjänstemän från kommissionen ska träffas den 7 februari för att diskutera framtiden för bioenergi i Europa.