Sveaskog har tillfälligt avbrutit sin avverkning av renbetesskogen med höga naturvärden i Muonio sameby. Foto: Jason White/Greenpeace.

Statliga Sveaskog började förra helgen kalhugga ett omstritt skogsområde med höga naturvärden i Muonio sameby. Avverkningen är nu tillfälligt stoppad av Greenpeace men mer påtryckningar behövs. Skydda Skogen stödjer Muonio sameby i denna skogskamp. Kontakta Sveaskog du också! 

Sveaskog började förra helgen kalhugga ett cirka 75 hektar stort avverkningsanmält skogsområde i Muonio sameby. Detta trots att samebyn och Greenpeace krävt att alla avverkningar i området ska stoppas,  tills dess att formella samråd har återupprättats. Skogen har höga naturvärden och är ett viktigt renbetesområde för Muonio sameby. Efter att Greenpeace team på plats i Muonio sameby anlänt till platsen avbröts avverkningen.

– Dessa områden där de nu börjat avverka är redan oerhört sargade av tidigare kalavverkning, det finns inget utrymme för fler kalhyggen här. Renarna behöver lavrika skogar för att överleva och vi står fast vid vårt krav att formella samråd med samplanering måste återupptas, säger Hans Holma, ordförande i Muonio sameby.  

Skydda Skogen uppmanar Sveaskog att omedelbart dra tillbaka alla avverkningsanmälningar i naturskogar.

Din hjälp behövs!

Sveaskog äventyrar den biologiska mångfalden och inskränker samernas renskötsel, kultur och rättigheter. Skogen är dessutom direkt avgörande för våra chanser att hindra klimatförändringarna – den binder kol om den får stå kvar. Förstörelsen måste stoppas!

Påverka statliga Sveaskogs styrelseordförande Eva Färnstrand och statens ägarrepresentant Stina Billinger och kräv att de genast stoppar avverkningen av våra sista riktiga skogar!

Detta kan du göra:

Maila Sveaskogs ordförande Eva Färnstrand på eva@farnstrand.com och be henne agera. Sveaskog agerar i strid med sina löften om samråd med Muonio sameby och i strid med vad som krävs för biologisk mångfald och klimat. Ring Sveaskogs växel på 0771-787 000 och be att få prata med Eva Färnstrand.

Maila stina.billinger@ regeringskansliet.se att staten måste ta sitt ansvar nu för Sveaskogs agerande. Tagga Stina Billinger på Twitter https://twitter.com/ stinabillinger

Skriv under Greenpeace namninsamling : https://www.greenpeace.org/ sweden/agera/skydda-svensk- skog/

Dela gärna denna information i dina sociala kanaler så fler får upp ögonen för Sveaskogs förstörelse!

Läs Greenpeace bakgrund som sammanfattar turerna i striden om skogarna i Muonio sameby.