Ett av statliga skogsbolaget Sveaskogs jättehyggen i Norrbotten. Foto: Björn Olin/www.helifilm.com
Ett av statliga skogsbolaget Sveaskogs jättehyggen i Norrbotten. Foto: Björn Olin/www.helifilm.com

Debattörerna i Aftonbladet 16 november 2021: 80 procent av skogen går till pappersprodukter och bioenergi.

I debatten hörs ofta att skogsnäringens viktigaste produkt är virke, men rent ekonomiskt står virke för enbart 20 procent av exportvärdet från skogsnäringen.

När det gäller skogsnäringens andra produkter – papper, engångsartiklar och bioenergi – får vi ständigt höra att ”de görs ju bara av skogsresterna”. Detta narrativ sprids av både politiker och skogsbolag för att dölja att det de kallar ”rester” i själva verket utgör majoriteten av skogsråvaran. Samtidigt står skogsindustrin för ofantligt stor energiförbrukning och koldioxidutsläpp:

Skogsindustrierna kampanjar hårt för att behålla skattebetalarnas förmåner.

Genom påverkansarbete som börjar redan i grundskolan och via reklamkampanjer, framförs myten om att dagens skogsprodukter kommer rädda oss undan klimatkrisen, och att tillståndet för den biologiska mångfalden är god i Sveriges skogar.

I reklamkampanjerna visar skogsindustrin fina mossiga äldre skogar, men verkligheten ser annorlunda ut. Att använda sig av vilseledande information är tyvärr ett vanligt arbetssätt inom stora industrier, med tobaks- och oljeindustrin som de mest kända exemplen.

Enligt aktiebolagslagen ska skogsindustrierna sträva efter vinst men att vinsten till stor del beror på skattelättnader struntar de i. Det är dock stötande att de samtidigt försvarar sin verksamhet med falska klimat- och miljöargument.

Det är verkligen skrämmande att våra folkvalda beslutsfattare går på industrins förskönande berättelser.

Dagens politik och subventioner leder till att pappers- och massatillverkning är mycket mera lönsamt än trävaror. Riksdagen gynnar tillverkning av engångsprodukter och bioenergi från skogen och styr alltså marknaden i fel riktning sedd ur klimat- och miljösynpunkt.

Slagpåsen blir även den biologiska mångfalden, rennäringen och skogens sociala värden och rekreationsvärden.

Detta är synnerligen bittert då bara skatterabatten på el som skogsindustrin får på 2–3 år skulle räcka för att bekosta skydd för hela den internationellt unika fjällnära naturskogskedjan.

Miljöorganisationer kan varken konkurrera med reklamkampanjer i miljonklassen eller dyra lunchbjudningar, men vi bjuder gärna ut riksdagsledamöter och regeringen till skogen.

Vi vill tala med er om skillnaden mellan skog och planterade träd. Det är i den snabbt växande ytan av trädplanteringar, med för få lövträd, för lite död ved och för få skogslevande djur, växter och svampar, som utfallet av dagens skattesubventionerade skogspolitik blir synlig.

David van der Spoel, talesperson Skydda skogen
Lina Burnelius, projektledare och Internationell koordinator Skydda skogen
Sebastian Kirppu, skogsbiolog Skydda skogen 

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet här.