Bohusläns skogsnätverk uppmanar allmänheten och organisationer att demonstrera ute i hela landet mot kalhyggesbruket fredagen den 23 april. Demonstrationerna sker i små grupper med max 8 personer i varje grupp. Kravet är att stoppa kalhyggesmissbruket både för klimatets och den biologiska mångfaldens skull.

Nätverket föreslår att fotografera och skicka bilder i sociala media och till press, beslutsfattare och så många som möjligt.

– Vi når inte våra miljömål för skogen utan istället avverkas de sista oskyddade naturskogarna i Sverige och ersätts med trädplantager. Det är förödande för både den biologiska mångfalden och klimatet, sa Angela Hunter från Bohusläns skogsnätverk i januari i år.

DET ÄR KRIS FÖR KLIMATET OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

DEMONSTRATION FREDAG 23/4

STOPPA KALHYGGESMISSBRUKET

RÄDDA KLIMATET OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

UPPMANING TILL ALLA SKOGS- OCH KLIMATVÄNNER:

 DEMONSTRERA 23/4 I SMÅ GRUPPER UTE I HELA LANDET

DEMONSTRERA, FOTOGRAFERA OCH POSTA ERA BILDER I SOCIALA MEDIER OCH SKICKA TILL PRESSEN, MAKTHAVARE OCH SÅ MÅNGA NI KAN

P.S. TÄNK PÅ SMITTPRIDNINGEN MAX 8 PER PLATS OCH HÅLL AVSTÅND

HÄLSNINGAR BOHUSLÄNS SKOGSNÄTVERK

Facebook: Sundays-for-forests

infobohuslanskogarsnaturvarden@gmail.com

Namninsamling med anledning av Sundays for Forests – skriv gärna under här.

Faktafilm om klimatet och skogens biologiska mångfald:

More Of Everything – A film about Swedish forestry 

Comments (1)

  1. Pingback: #Rädda skogen | Naturfotograf Roger Vikström

Comments are closed.