Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Missriktad statlig kreditgaranti för grön omställning – biodrivmedel ger ökade koldioxidutsläpp

Preems satsning på ökad produktion av biobränslen blev beviljad den statliga kreditgarantin för gröna omställningar, dagen innan förhandlingarna i Mark- och Miljödomstolen. Flera miljöorganisationer fanns på plats under förhandlingarna i Lysekil och tryckte på att Preems ansökan bör avslås med hänsyn till klimat och biologisk mångfald.

Demonstration inför Preemraff-förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen i Lysekil. På plats fanns bland annat nätverket Stoppa Preemraff, Jordens Vänner, Greenpeace och Skydda Skogen. Foto: Privat.

Skydda Skogen deltog på förhandlingarna och poängterade att biobränslen inte är koldioxidneutrala utan ger ökade utsläpp.

– Klimatnyttan som framhålls av en ökad användning av skogligt biobränsle bygger på felaktiga grundantaganden om att biodrivmedel ger nollutsläpp. Atmosfären gör inte skillnad på koldioxid från biogena eller fossila bränslen. En studie uppskattar att återbetalningstiden kan vara hela 340 år om boreal skog används för att producera andra generationens flytande biobränslen för att ersätta fossil diesel, säger Lina Burnelius, internationell koordinator och projektledare, Skydda Skogen.

Skydda Skogen ifrågasätter statens centrala finansförvaltning Riksgäldens beslut att ge en kreditgaranti i form av ett lån på 3 miljarder kronor till AB Svensk Exportkredit. Pengarna ska gå till Preems ombyggnation i Lysekil för att producera biodiesel. Skydda Skogen har skickat ett öppet brev till finansmarknadsministern Max Elger, Riksgälden och Svensk Exportkredit.

– Att Sveriges regering, redan innan domstolen sagt sitt, väljer att bevilja Preemraff kreditgarantier på tre miljarder kronor, är inget mindre än en omvänd rättsprövning. Att något sådant sker i Sverige 2020 är minst sagt skrämmande, säger Lina Burnelius.

Den statliga kreditgarantin infördes i somras och är till för att företag ska genomföra gröna omställningar. De beviljas som lån hos kreditinstitut. Finansmarknadsminister Max Elger (S) uttalade sig nyligen om det i Dagens Nyheter:

– Det är en investering som utgör ett konkret bevis på att vi på detta sätt kan bidra till omställningen och skapa framtidens jobb.

Garantierna är på maximalt 15 år och ska täcka 80 procent av lån till investeringar med kapitalbelopp på minst 500 miljoner kronor. Det innebär att staten bär delar av risken för lånet.

Allt fler forskare världen över varnar för de förhöjda koldioxidutsläppen vid förbränning av biobränslen. Det är högst anmärkningsvärt att både staten och Preem bortser från vetenskapliga fakta och konsekvensbedömningar. Såklart måste även de indirekta utsläppen från skogsavverkningar också beaktas i beräkningar av växthusgaser från biobränslen, säger Lina Burnelius, internationell koordinator och projektledare, Skydda Skogen.

Skydda Skogen uppmanar finansmarknadsminister Max Elger och riksgäldsdirektör Karolina Ekholm att dra tillbaka kreditgarantin från AB Svensk Exportkredit för de gröna omställningar som beviljats till Preem. Föreningen vill också avslå Preems ansökan eftersom den baseras på felaktiga antaganden om att biobränslen ger nollutsläpp. 

Läs det öppna brevet till finansmarknadsminister Max Elger, Riksgälden och Svensk Exportkredit här.

”Vi står och faller med skogen” står det på banderollen utanför sidoentrén till Societetshuset Oscars där Preemraff-förhandlingarna i Lysekil ägde rum. Foto: Privat.
Banderoll utanför Preemraff-förhandlingarna: ”Stoppa Preems utbyggnad”. Foto: Privat.