Sveaskog avverkade nyligen den klenstammiga och senvuxna höjdläges-grannaturskogen på Beässurjuhkatje. Foto: Björn Mildh.

Statliga skogsbolaget Sveaskog har nyligen avverkat två hänglavsrika senvuxna grannaturskogar vid Beässurjuhkatje vid Vittjåkksvägen i Arvidsjaurs kommun trots att Mausjaur sameby ville ha kvar skogarna. Skogarna var viktiga renbetesmarker för Mausjaur samebys renar. När tänker Sveaskog börja respektera vår urbefolkning samerna och deras rennäring och istället spara alla hänglavskogar som ännu finns kvar, undrar representanter från Maskaure sameby och Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs deras öppna brev i helhet här:

Bästa Anette, Jenny, Ulf och Fredrik,

Sveaskog har fått hård kritik för sin bristande respekt för samerna och rennäringen, för sitt hårdhänta kalhyggesbruk och sina ständigt återkommande övertramp.

Dagens Nyheter har nyligen i flera artiklar kritiskt granskat bolaget.

Redan samma dag som den första artikeln publicerades fick Sveaskogs nya VD gå med omedelbar verkan. Det var styrelsens och ledningens mindre smickrande taktiska lösning.

Men trots den befogade kritiken fortsätter Sveaskog i sina gamla, invanda hjulspår.

Bolaget avverkade nyligen två hänglavsrika senvuxna grannaturskogar vid Beässurjuhkatje (vid Vittjåkksvägen) i Arvidsjaurs kommun trots att man visste att Mausjaur sameby ville ha kvar skogarna. De ligger i året-runt markerna för byn renar.

Koordinater.

I. Hygget intill Vittjåkksvägen: N 7280423; E 688165. Areal ca 15 ha.

II. Hygget högre uppe på fjällsluttningen,ca 700 m mot NV: N 7280956; E 687483. Ca 15 ha.

Vid besöket dokumenterades bara avverkningen intill Vittjåkksvägen. Inte hygget med höjdlägesgranskogen högre uppe på fjällsluttningen.

Naturskogen som avverkades var tydligt grandominerad, med inslag av spridda tallar och enstaka sälgar. Genom hygget rinner en jåkk (Bergmyrbäcken). Längs den är granskogen högre och grövre. På sluttningarna som Sveaskog avverkade ner mot sänkan växte främst klenstammig, senvuxen hänglavsbärande höjdläges grannaturskog som var viktig renbetesmark för Mausjaur samebys renar.

Noterade hänglavar i skogen: Manlav, skägglav och garnlav (NT).

Byn ville att Sveaskog skulle spara skogen! Men Sveaskog tar vad man vill ha!

https://www.norrbotten.snf.se/wordpress/beassurjuhkatje-sveaskog-avverkar-grannaturskog/

På hygget högre uppe på fjällsluttningen växte utpräglad höjdläges grannaturskog.

Sveaskog, när tänker ni börja respektera vår urbefolkning samerna och deras rennäring! Inte bara maktfullkomligt ta för er!

Återigen, alla hänglavskogar som ännu finns kvar skall sparas, inte huggas!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65

På den svaga sluttningen ner mot jåkken (skogsbäcken) i sänkan växte en hänglavsrik grannaturskog. Mausjaur sameby ville ha kvar skogen som ligger i byns året-runt marker för renarna. Men Sveaskog bryr sig inte. Man tar vad man vill ha! Foto: Björn Mildh.