Sundsvalls kommunfullmäktige tar på måndag beslut om en satsning som i samma klubbslag kan leda till ökad skogsskövling och att ett stycke svensk kulturhistoria raderas ut. Priset för skattebetalarna – 785 miljoner kronor. Föreningen Skydda skogen beskriver det som företagsstöd till Europas största skogsägare, SCA.

En kortare version av debattartikeln finns publicerat i Sundsvalls Tidning. Läs gärna även Skydda Skogens reportage Ny logistikpark, eller natur- och kulturvärden? Vilken väg väljer Sundsvalls kommun? om den planerade logistikparken i Petersvik (november 2019).

När ni 81 ledamöter i Sundsvalls kommunfullmäktige samlas till ert nästa sammanträde nu på måndag är det i en delvis ny värld. Coronakrisen har satt miljarder människor i karantän och över 100 000 har avlidit. Ekonomisk kris och massarbetslöshet råder. I detta läge ska ni säga ja eller nej till ett förslag som tagits fram i samarbete med SCA för att utöka bolagets produktion och som inte tar hänsyn till den ekonomiska störtdykningen.

Saken handlar om ja eller nej till en logistikpark och ny containerhamn i Petersvik. Den sista gröna kilen längs Sundsvallskusten ska fyllas med stenkross och betong, likt en industridröm från en förfluten tid då framtiden såg evigt ljus ut. ’

Priset för skattebetalarna – 785 miljoner kronor.

Coronakrisen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända när ingreppen i naturen går för långt. Redan på 1980-talet visade forskare att skövlingen av tropiska skogar leder till nya dödliga sjukdomar. Genom att vilda djur tvingas söka föda på nya platser kan sprider sig smitta lättare till människor.

Även i Sverige pressas skogen till bristningsgränsen. Det råder ingen brist på vetenskapliga studier som visar hur biologiska mångfalden i skogslandskapet utarmas till följd av dagens skogsbruk. Utarmningen av det boreala ekosystemet tränger inte bara undan fåglar och lavar, utan påverkar även människan negativt. Ett levande skogsekosystem är grunden för livsnödvändiga processer.

Därför blir frågan hur många timmertåg per dag som ska rulla från det överavverkade inlandet mot kusten när SCA ökat produktionen? När Petersvik jämnats med marken beräknas antalet öka till sex, eller sju – 365 dagar om året.

Vilka skogar ska upphöra att finnas till för att det här ska gå ihop?

Vi ifrågasätter den påstådda klimatnyttan av exploateringen av Petersvik – som förutsätter ett nytt internlån på 337 miljoner, utan garanti om lönsamhet.

Istället för ökad skuldsättning behöver Sundsvall investeringar i äldreboenden och skolor. Vi anser att investeringen är att betrakta som ett företagsstöd till Europas största skogsägare, SCA, som inte betalade någon bolagsskatt alls mellan 2006 och 2016 (SVT, 8/6 2016).

Och finns det någon substans i påståendet om att 200 nya jobb ska alstras ur sprängsalvorna i Petersvik? Nybyggda logistikcentraler drivs med robotar och en ny containerhamn lär använda högteknologisk stuveriteknik.
Vi riktar oss till var och en av er ledamöter och undrar om ni har frågat era barn, grannar och arbetskamrater om de vill ha det här? Vill de ha stängselomgärdade plåthallar dit endast robotar och influgna servicetekniker har tillträde, eller föredrar de träd som producerar syre och binder kol i marken dygnet runt bland de unika sekelskiftesvillorna i Petersvik?

Vi är medvetna om att framtiden för Petersvik har ältats i åratal. Vi har förståelse för om några av er är trötta på frågan. Men, det är en delvis ny värld vi lever i. Ni lär inte heller bli av med frågan genom att rösta ja. Vi är säkra på att förstörelsen kommer att hamna på listan över sådant som ni ångrar på ålderns höst.

Föreningen Skydda skogen

Elin Götmark, styrelseledamot och talesperson    
Fredrik Nilsson, styrelseledamot    
Nils-Erik Norrby, styrelseledamot