En kärleksfullt anlagd trollstig för barn finns i Trollskogen. Foto: Philipp Weiss

Skogsgrupperna i Hofors, Säter, Borlänge och Stjärnsund har samarbetat och stoppat avverkning i den populära Trollskogen på Söderåsen i Hofors, Gästrikland. Hundratals knärot och många andra skyddsvärda arter har skogsgrupperna hittat vid inventering. Nu drar markägaren AB Karl Hedin tillbaka sina avverkningsanmälningar.

I början av veckan fick Stjärnsunds skogsgrupp veta att markägaren AB Karl Hedin drar tillbaka sina avverkningsanmälningar i Trollskogen utanför Hofors i Gästrikland. Trollskogen är en artrik kalkbarrskog och ett av Hofors mest uppskattade närnaturområden. Skogen genomkorsas av otaliga vandringsleder med raststugor. Där finns grillplatser och en kärleksfullt anlagd trollstig för barn.Trots detta så ansåg inte markägaren att skogen var värd att bevara och avverkningsanmälde sammanlagt 12 hektar.

Berggrunden är unik och består av serpentinsten som ger förutsättningar för en unik flora : Philipp Weiss

AB Karl Hedin gjorde ingen naturvärdesbedömning

Stjärnsunds Skogsgrupp skriver på sin Facebooksida att AB Karl Hedin gjorde ingen som helst naturvärdesbedömning innan de skickade in avverkningsanmälan. Istället så fick skogsgrupperna utföra en ideell inventering under hösten 2021. Senare besökte även Skogsstyrelsen skogen. De bekräftade att det bland annat finns 100 fynd av knärot (VU) i och omkring skogarna.

Förutom knärot så finns de rödlistade svampar rynkskinn (VU), motaggsvamp (NT) och ullticka (NT) i skogen. Från träden hänger garnlav (NT) och på flera stammar är det färska spår efter tretåig hackspett (NT). Men detta är bara toppen av ett isberg i ett ovanligt artrikt område- hela den imponerande artlistan från området med över 1000 fynd av sammanlagt 467 arter finns på Artportalen.

Foto: Philipp Weiss

Unik berggrund med ovanlig lav

Berggrunden i området är unik. Den består av en form av serpentinsten som kallats hoforsit som ger förutsättningar för en unik flora. Framför allt lavar och mossor trivs på block och klippor. I området finns malmblocklav, Porpidia nadvorikiana, en extremt sällsynt lav som bara växer på serpentinsten. Den är känd från en handfull lokaler i världen varav detta är en av två i Sverige.

I en insändare uppmanade Philipp Weiss- som är talesperson för Stjärnsunds skogsgrupp, Maj-Lis Koivisto, Stephen Hinton och Patrik Wermcrantz AB Karl Hedin att dra tillbaka avverkningsanmälningarna. Något som nu har lyckats, de skrev:

-Vi uppmanar Karl Hedin att dra tillbaka sin avverkningsanmälan och istället se till att området får ett långvarigt skydd. Kanske genom att ansöka om att få området biotopsskyddat eller teckna naturvårdsavtal för att utveckla naturvärdena. Att låta skogen stå kan alltså generera intäkter till företaget på andra sätt.