Vill du vara med och bevara Norrbottens skogar, eller är du sugen på lärorika skogsutflykter som kommer att få dig att se vår norrbottniska natur på ett nytt sätt?

En mycket gammal död lutande tall i en gammal tallnaturskog i Norrbotten. Foto: Privat.

Välkommen att delta på en av våra skogskurser i år. Vi erbjuder helgkurser ute i skogen på fem olika orter i Norrbotten:

Pajala 2-3 juli – kursledare: Helena Björnström
Kiruna 27-28 augusti – kursledare: Per-Erik Mukka
Arjeplog 3-4 september – kursledare: Sebastian Kirppu
Boden 3-4 september – kursledare: Amanda Tas
Jokkmokk 10-11 september – kursledare: Amanda Tas

Våra kursledare är kunniga inom skogsekologi och har många års erfarenhet av naturvärdesinventeringar.
Under kurserna får du lära dig känna igen en gammelskog och veta mer om vilka växter, svampar och djur som lever där. Du lär dig mer om skogens ekologi och varför våra skogar är så viktiga för biologisk mångfald och klimat.

Kurserna arrangeras av Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Skydda Skogen i samarbete med Fältbiologerna Norrbotten och Studiefrämjandet. Kurserna genomförs med hjälp av finansiering från Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen. Du behöver inte ha några förkunskaper eller vara medlem i Naturskyddsföreningen eller Skydda Skogen för att delta. Att delta i kurserna är kostnadsfritt. Föranmälan krävs och antalet platser är begränsade.

Välkommen att upptäcka och inventera mera gammelskog i Norrbotten!

Anmäl dig här

PS. Håll även utkik efter teoriträffar och kvällsexkursioner i Haparanda, Kalix, Piteå och Luleå i augusti-september tillsammans med erfarna kursledaren och naturvärdesinventeraren Marie Karlsson. Kurserna finansieras av Naturskyddsföreningen i samarbete med Studiefrämjandet. Mer info finns här.