WeMove-namninsamlingen uppmanar EU:s politiker och medlemsstater att sluta subventionera och sluta ge incitament till biobränsle från skog. Namninsamlingen stöds av Skydda Skogen och över 60 andra organisationer som anser att det istället bör satsas på energieffektivisering och förnybara energikällor som faktiskt ger lägre koldioxidutsläpp. Överlag måste skydd och restaurering av skogar prioriteras och EU:s handlingsprogram måste skydda vår hälsa, klimatet och den biologiska mångfalden.

Namninsamlingen uppmanar också till att energi från förbränning av biobränsle från skogar, inte ska räknas med i målen för förnybar energi. Att bevara natur och undvika klimatförändringarnas värsta följder kommer att kräva ett engagemang utöver det vanliga. Trots det undergräver EU:s ledare våra gemensamma ansträngningar i kampen för våra skogar och för vår planet. EU:s politik ökar skogsavverkningarna vilket ger ökade utsläpp av växthusgaser. Genom att hävda att uppeldandet av biobränsle från skogen ger “nollutsläpp” och kalla det för förnybar energi vilseleds allmänheten.

Nu är det dags att låta EU:s befattningshavare veta att förbränning av biobränsle får katastrofala följder både för skogarna och för klimatet.

Skriv under WeMove namninsamlingen här.