Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skriv under upprop för Rumäniens sista stora gammelskogar!

WeMove.EU: Rumänien hyser de största urskogslika skogarna och gammelskogarna i Europa utanför Skandinavien. Här lever också Europas största och mest gynnsamma populationer av björn, varg och lodjur. Trots det, är Rumäniens skogar, inklusive nationalparker och Natura 2000-områden, hotade. Istället för att bevara dessa vackra och värdefulla naturvårdsområden, förstör motorsågar och skogsmaskiner nu dessa trakter av gammelskogar som varit orörda i tusentals år. 

Detta är en tragedi i episka proportioner. Avverkningshastigheten är mycket högre än vad som satte igång de internationella protesterna mot avverkningarna av den värdefulla Bialowiezia-skogen i Polen.

Skogsavverkningarna sker samtidigt som Rumäniens regering innehar EU:s ordförandeskap. Allt detta sker framför ögonen på EU och med stöd av Rumäniens regering. Ett akut ingripande behövs för att skydda Rumäniens unika naturarv.

Skriv under uppropet för att skydda Europas sista gammelskogar i Rumänien. Uppropet drivs av EuroNatur Foundation and Agent Green.