Ca 400-500 träd höggs ned innan de rättsliga prövningarna var avslutade. Foto: Fredrik Nilsson

Skydda Skogen har tillsammans med Petersvikvännerna denna vecka polisanmält det kommunala bolaget Sundsvalls Logistikpark AB. Bolaget hade lovat att vänta med skogsavverkning tills de rättsliga prövningarna kring logistikparken var avslutade. Men det löftet bröts i förra veckan. Det kommunala bolaget har därmed ljugit för allmänheten.  

Fredrik Nilsson och Nils-Erik Norrby, styrelsemedlemmar i Skydda Skogen, anser att Sundsvalls Logistikpark AB har genomfört en brottslig handling i och med att de började avverka innan de rättsliga prövningarna är klara. De hänvisar till Brottsbalken Kap 15.

400-500 träd har huggits ned, cirka en hektar skog. Fredrik Nilsson säger i P4 Västernorrland:
-Vi är inte överens med Sundsvalls Logistikpark som ser detta som ett förberedande arbete. De hade gett löfte om att det inte skulle avverkas eller schaktas någonting, inte mer än för göra en grusplan för att ställa upp några baracker. Det är vad de hade lovat allmänheten. Men nu händer det här och en otroligt fin blåbärsskog som var jätteviktig för många människor är borta.

Fredrik Nilsson säger att eftersom inte beslutet om logistikparken har vunnit laga kraft ännu så ska området gå att återställa. Men problemet är att det inte går att återställa avverkad skog, om man inte menar om 120 år. Det är den tiden det tar för den skog som höggs att komma tillbaka.

– Om man som ett kommunalägt bolag ljuger till allmänheten om att man inte ska avverka eller schakta någonting och sen gör det, då tycker vi att man intygar något helt osant. Nu hoppas vi att Polisen utreder det.

Sundsvalls kommuns exploateringsplaner, som tidigare har behandlats i olika rättsliga instanser, innebär en genomgripande förändring av Petersvik. Skogsmark, bostäder och trädgårdar som finns där kommer att schaktas bort, något som lett till stora protester i Sundsvall. Förslaget om logistikparken har från början tagits fram i samarbete med skogsbolaget SCA för att utöka bolagets produktion. Notan för det hela är 785 miljoner kronor som skattebetalarna ska stå för. Beslutet har överklagats av ett flertal personer och på olika grund. De rättsliga prövningarna av inkomna överklaganden är pågående.

I en skrivelse som i maj skickades till länsstyrelsens miljöskyddsenhet begärde Skydda Skogen att en inventering av fladdermöss, artskyddsutredning och en bedömning kring påverkan och dispens ska genomföras i Petersvik. Detta i syfte att upprätthålla det artskydd som finns för fladdermöss enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Beslutet om en logistikpark leder till ökad skogsskövling och att ett stycke svensk kulturhistoria raderas ut, skriver Skydda Skogen i en debattartikel. Mer om bakgrunden till logistikparken i Petersvik här.

Ladda ner Skydda Skogens polisanmälan av Sundsvalls Logistikpark AB här.

Artikeln av Kristina Bäck